Các đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày 19 - 20/5, các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Xây dựng xã Vạn Hòa sớm hội tụ đủ các tiêu chí trở thành phường

Phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực, xây dựng xã Vạn Hòa sớm hội tụ đủ các tiêu chí trở thành phường vào giữa nhiệm kỳ, đó là mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (19-20/5).

Thường trực Thành ủy Lào Cai tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, sắp xếp, ổn định dân cư; giải quyết việc làm cho nhân dân sau khi mất đất nông nghiệp… nhưng với sự cố gắng, đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ xã Vạn Hòa đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5 nghị quyết, 8 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, xây dựng đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa xã hội; hoàn thành và vượt mức 10/11 chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế của xã liên tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp liên tục tăng và chiếm gần 80% cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,02%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là đến 2025 cơ bản hoàn thành việc cấp đất tái định cư cho các hộ di chuyển giải phóng mặt bằng; tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp với đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội để đảm bảo các điều kiện nâng cấp xã Vạn Hòa lên thành phường vào giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền xã Vạn Hòa cần tích cực, chủ động phối hợp với ban, ngành các cấp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án như: Quy hoạch đô thị mới Vạn Hòa; kêu gọi đầu tư để phát triển khu nghỉ dưỡng hồ Cửa Nam và các quỹ đất dịch vụ để tạo ra các phố chuyên doanh; xây dựng môi trường hành chính năng động, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi trong hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhanh chóng, thuận lợi về thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị…  

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Hòa khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Hòa khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Văn Bàn

Ngày 20/5, Đảng bộ Công an huyện Văn Bàn tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh đại hội.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an huyện Văn Bàn đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt trên 93%, trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm 46,3% số vụ tai nạn giao thông và giảm 25,9% số người chết so với nhiệm kỳ trước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều mô hình hay.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Đảng bộ được tăng cường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an huyện Văn Bàn hoàn thành 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ XXII và 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XX về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức độ cao như: Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ đối tượng đưa đi cai nghiện bắt buộc; giảm số xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; công tác phát triển đảng viên...

Bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ.
Ban Chấp hành ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công an huyện Văn Bàn đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu giảm đơn, thư khiếu kiện vượt cấp, đông người; giảm tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự 10% hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 85% (riêng tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); tiếp nhận và thụ lý 100% tin báo, tố giác về tội phạm theo đúng trình tự, thủ tục, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%, không để xảy ra oan sai, bức cung; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, nhất là tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp mã số định danh cho 100% dân số trên địa bàn; 100%  đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó, 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)...

Đại hội thống nhất thông qua 4 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra; đồng thời lựa chọn 2 lĩnh vực đột phá đó là cải cách hành chính phục vụ nhân dân và phòng, chống tội phạm ma túy.

Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công an huyện, Thượng tá Bùi Thống Nhất, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Bàn khóa XXII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI gồm 8 đồng chí.

* Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức thành công đại hội

Trong 2 ngày (19 - 20/5), Đảng bộ Phòng Tham mưu, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng tham mưu đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên ban hành các chỉ thị, kế hoạch về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch luyện tập, diễn tập ở các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Tham mưu xây dựng bộ đội địa phương cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, với số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu theo hướng đúng chuyên nghiệp quân sự, gần gọn địa bàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng ngày càng được nâng lên; hoàn thành đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị  trấn. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, công tác phát triển đảng luôn được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp được 58 đảng viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu khóa mới.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Phòng Tham mưu xác định làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; chủ động dự báo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra...

Đại hội đã thống nhất đề ra 7 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới; bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu gồm 35 đồng chí dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

http://baolaocai.vn/chinh-tri/cac-dang-bo-co-so-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-z1n2020052017444167.htm

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Thắm đượm nghĩa tình

Mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân

Từ trung tâm xã Tả Thàng (Mường Khương) phóng tầm mắt về phía xa, bên kia thung lũng sông Chảy là xã Nàn Sín (Si Ma Cai) và Hoàng Thu Phố (Bắc Hà). Điểm kết nối 3 xã thuộc 3 huyện 30a là địa danh thác Mới, theo người dân địa phương, trước khi thủy điện dâng nước, đoạn sông Chảy qua đây là một thác nước...

Lào Cai: Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

6 tháng đầu năm, Lào Cai đã chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm phục vụ tốt lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày 04/8, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã có Công văn số 3571/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa

Ngày 4/8/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT.