Thông cáo báo chí tháng 10 năm 2012

Trong 10 tháng qua, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển theo chiều hướng tích cực. Tháng 10 có nhiều chỉ tiêu đạt khá.

Đến nay cơ bản các địa phương đã thu hoạch xong lúa vụ mùa, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực cả năm đạt 63,3 nghìn ha, bằng 101,8% kế hoạch, tăng 22,8% so với CK. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 259,9 nghìn tấn, bằng 102% KH, tăng 6% so với CK. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 10 tăng 14% so với tháng trước, 10 tháng đạt 87%KH và tăng 22% so CK. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 79% KH, tăng 21% so với CK; đón hơn 52 nghìn lượt khách du lịch, tăng 64% so tháng trước và đạt 86%KH. Giá trị XDCB đạt 59,5% KH và tăng 32% so CK; thanh toán đạt 4,3%KH. Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 77,8% dự toán, bằng 94,5% so CK. Tổng dư nợ tín dụng tăng 30% so với CK. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo 10 tháng đầu năm đã giảm 4,07%, đạt 81,5% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 31,22%. Quốc phòng được củng cố và giữ vững, an ninh biên giới ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Đó là:

1. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông dân, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Tập trung triển khai, chăm sóc các cây trồng vụ đông. Chuẩn bị  tốt về đất đai, giống, vật tư, phân bón kịp thời, đầy đủ về chủng loại, chất lượng, số lượng phục vụ sản xuất vụ Xuân; phát triển mạnh chăn nuôi. Chủ động trong công tác phòng chống rét đậm, rét hại khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy rừng. Tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất nông lâm nghiệp năm 2012, để rút kinh nghiệm cho thực hiện tốt kế hoạch năm 2013. Triển khai mạnh mẽ kế hoạch trồng rừng, chú trọng các chỉ tiêu tạm giao KH 2013. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là làm đường giao thông nông thôn và thực hiện phổ cập giao dục mầm non trẻ 5 tuổi. Ngày 13/11 tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức tốt hội nghị chuyên đề với 36 xã điểm về xây dựng nông thôn mới.

2. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình để giải ngân các nguồn vốn. Đầu tháng 11, UBND tỉnh đã ban hành 2 văn bản chỉ đạo về thanh toán vốn XDCB, theo đó nếu đến 15/11 các danh mục đã giao KH chưa đủ thủ tục khởi công sẽ dừng lại, điều chuyển vốn cho các công trình khác, phấn đấu giải ngân đạt 100% Kế hoạch vốn giao.

3. Tích cực thu ngân sách nhà nước, tiếp tục rà soát các chính sách thu trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nhưng không tận thu bằng mọi cách. Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

4. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; các biện pháp bình ổn giá cả thị trường; các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai các chương trình xúc tiến và tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn.

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ động tìm hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp để giải quyết từng vấn đề cụ thể. Hoàn thiện phương án cơ cấu lại và củng cố hoạt động của các Doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

6.  Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, nhất là ở vùng cao; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, bảo hiểm, cho vay hộ nghèo, chính sách với học sinh vùng cao, vùng khó khăn. Phòng chống dịch bệnh, tiếp tục hoàn thành phương án sắp xếp để đưa bệnh viện 500 giường và các bệnh viện mới thành lập vào hoạt động.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; đẩy mạnh thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình. Chỉ đạo các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân; hội nghị biểu dương người có uy tín; giải leo núi phansipan 2012.

7. Tập trung chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành rà soát những vụ việc còn tồn đọng liên quan đến khiếu nại, tố cáo để giải quyết đúng chính sách và pháp luật, gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình, đề án, cơ chế chính sách của hệ thống chính trị, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là chính quyền cơ sở, kiểm tra công vụ đối với những phản ánh của người dân và doanh nghiệp, đề cao tính kỷ luật hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý.

10. Thực hiện các hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán để vận động vốn FDI, ODA. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Vùng Aquitaine - Cộng hòa Pháp.

11. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính các cấp theo hướng sâu sát, linh hoạt, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở...Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hạn chế dự các hội nghị, hội thảo, đi tham quan, học tập, để tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đánh giá những giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2012, đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2013.

12. Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 6. Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch KTXH năm 2013 và Kế hoạch đầu tư trung hạn 2013-2015.

Nguồn: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai