Thêm 46 dự án nông nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ có 46 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó có 39 dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, 7 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Các dự án được triển khai tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Dự án phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch được triển khai tại huyện Bát Xát.

Tổng nguồn vốn triển khai các dự án trên 104 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ  Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên 47 tỷ đồng; 366 triệu đồng từ ngân sách các địa phương và trên 56 tỷ đồng là nguồn vốn đối ứng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân tham gia thực hiện dự án.

Theo đó, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được lựa chọn đầu tư là những dự án phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển sản phẩm đặc hữu của địa phương, các dự án phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi mới có triển vọng và dự án chuyển tiếp từ những năm trước…

Để nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; phối hợp kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đạt được hiệu quả cao nhất.

http://baolaocai.vn/nong-thon-moi/them-46-du-an-nong-nghiep-duoc-dau-tu-tu-nguon-von-xay-dung-nong-thon-moi-z36n20200620095707587.htm

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai: Vai trò truyền thông trong xây dựng NTM

Chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được tỉnh Lào Cai xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là cuộc vận động mang tính toàn diện. Trong đó công tác thông tin, truyền thông đóng vai trò quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy...

Xã Minh Tân đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 23/6, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bảo Yên tổ chức Lễ công bố xã Minh Tân đạt chuẩn nông thôn mới.

Đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với làng nghề truyền thống

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, trong đó chú trọng đào tạo nghề cho làng nghề truyền thống qua đó tạo động lực phát triển kinh tế địa phương và thực hiện chương trình nông thôn mới là chủ trương xuyên suốt được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai quan tâm đẩy mạnh thực hiện thời gian...

Xã Sín Chéng trồng 11 ha mận tím chín sớm

Từ năm 2018 đến nay, người dân xã Sín Chéng (Si Ma Cai) đã trồng 11 ha mận tím chín sớm.

Lào Cai: Công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 5 tháng đầu năm, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 03 Quyết định số 819/QĐ-UBND, 820/QĐ-UBND 821/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

102 xã đã đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 102 xã đã đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, có nhà văn hóa xã đạt chuẩn và cần tiếp tục đầu tư 25 trung tâm văn hóa, thể thao xã.