Lào Cai tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng; Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên; Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ quan chức năng ở địa phương là các giải pháp được Lào Cai đề ra nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức diễn đàn “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên
trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (Ảnh: Cổng TT Tỉnh đoàn)

Trong đó, trọng tâm là là giáo dục nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi tương tác của học sinh, sinh viên trên môi trường mạng; hướng dẫn, cung cấp kiến thức, trang bị kỹ năng sử dụng, khai thác, tiếp cận thông tin, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại học sinh, sinh viên trên môi trường mạng. Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia, tương tác, theo dõi các diễn dàn trên Internet, fanpage, group trên mạng xã hội do cơ sở giáo dục, đào tạo quản lý và thường xuyên sử dụng e-mail cá nhân do cơ sở giáo dục, đào tạo cung cấp để tiếp nhận, trao đổi thông tin. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên trên môi trường mạng, giải đáp vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của học sinh, sinh viên. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, phòng ngừa, ngăn chặn các website, trang thông tin giả mạo, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2021, 100% cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, 100% cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng. Đồng thời thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng từ cơ quan quản lý giáo dục các cấp đến các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Thu Hương

Tin Liên Quan

Hội chợ nông nghiệp và các sản phẩm OCOP sẽ diễn ra từ 22-26/10

Hội chợ “Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc” sẽ diễn ra từ ngày 22-26/10/2020 tại tỉnh Lào Cai.

Tập trung công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận tại hội trường. Các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XV, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của...

Tham quan triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai

Sáng 15/10, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tham quan triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai.

Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Ngay sau phiên họp Đại hội bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chiều 15/10, tại phòng họp Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất.

Đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã tổ chức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí ủy viên đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào chiều 15/10.

Trực tuyến: Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025

Như đã đưa tin, từ ngày 14 đến 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 348 đại biểu chính thức đại diện cho trên 49.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.