Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tỉnh Lào Cai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các giải pháp PCTN và phát động toàn xã hội tham gia công tác PCTN.
Với phương châm phòng ngừa là chính, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tâng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức như: Thông qua tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh cơ sở; lồng ghép trong các cuộc họp, hội thảo...trong năm 2012 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 1.683 hội nghị tuyên truyền về công tác PCTN cho gần 300 nghìn lượt người, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh PCTN.
 
Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, công khai các chế độ, định mức tiêu chuẩn...Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt về thông tin hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.
 
Trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ cũng dần đi vào nề nếp. Hình thức công khai theo đúng quy định của Luật PCTN, như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu...thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ – CP ngày 03/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; việc kê khai tài sản, thu nhập được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện một cách nghiêm túc; đến hết năm 2011 có 854 người thực hiện xong kê khai tài sản lần đầu và 4.477 người kê khai tài sản bổ sung.
 
Việc chuyển đổi chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm cán bộ, công chức đều được công khai minh bạch đúng theo trình tự quy định của pháp luật, góp phần tích cực trong công tác PCTN.
 
Công tác cải cách hành chính tiếp tục có bước chuyển tích cực, gắn với từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua tại Lào Cai được cải thiện một bước đáng kể thông qua các biện pháp như: Cải cách hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai hóa, minh bạch hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thời gian giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Năm 2012, bộ thủ tục hành chính của tỉnh Lào Cai đã được rà soát, sửa đổi bổ sung ở cả 3 cấp và trên tất cả các lĩnh vực với tổng số là 1.114 thủ tục hành chính, trong đó: cấp xã 130 thủ tục hành chính; cấp huyện 166 thủ tục hành chính và cấp tỉnh là 818 thủ tục hành chính.


Công khai, minh bạch hóa thủ tục hành chính góp phần hạn chế tham nhũng trong các cơ quan nhà nước
 
Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đến nay toàn tỉnh Lào Cai có 43 đơn vị đã được Tổng cục Đo lường chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001 – 2008, từng bức phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, nâng cao hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo điều hành như: Hệ thống giao ban trực tuyến đã đưa vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, 50% các cuộc họp chỉ đạo điều hành giữa UBND tỉnh, các sởm ban, ngành với UBND các huyện, thành phố được thực hiện trên môi trường mạng; sử dụng hệ thống Hồ sơ công văn công việc trên môi trường mạng...
 
Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện hành chính công, công khai minh bạch thủ tục hành chính được đẩy mạnh, 100% thủ tục hành chính thực hiện công khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 1, 2 qua môi trường mạng, và tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 cho các tổ chức và công dân nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và công khai minh bạch hóa thủ tục hành chính.
 
Bên cạnh việc công khai minh bạch hóa thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị, việc thực hiện trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân thông qua chuyên mục Hỏi – Đáp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai cũng được người dân và doanh nghiệp quan tâm, tính đến tháng 9/2013 các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã trả lời trên 7.000 lượt trên Modul hỏi đáp; kênh Hỏi – Đáp trực tuyến đã thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền tỉnh Lào Cai với người dân và doanh nghiệp, tăng cường trực tiếp đối thoại với tổ chức và công dân, giải quyết công việc nhanh chóng, dứt điểm được công dân, tổ chức, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ./.
Hương Thủy

Tin Liên Quan

Lào Cai sẽ đặt hàng đào tạo 450 giáo viên

Việc đặt hàng đào tạo 450 giáo viên xuất phát từ nhu cầu bổ sung giáo viên giai đoạn 2022 - 2026.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lai Châu

Sáng 15/8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Lai Châu về công tác phối hợp triển khai Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Festival "Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai"

Festival “Tinh hoa Tây Bắc – Hương sắc Lào Cai” năm 2022 với chủ đề “Lào Cai huyền diệu” sẽ diễn ra từ ngày 26/8 -28/8/2022 tại khuôn viên Nhà Du lịch Sa Pa, sân Quần thị xã Sa Pa.

Trường THPT Chuyên Lào Cai giành 59 huy chương tại trại hè Hùng Vương lần thứ XVI năm 2022

Trại hè Hùng Vương lần thứ XVI năm 2022 diễn ra từ ngày 12 - 14/8 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh đến từ 18 trường THPT chuyên khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức tại Lào Cai từ ngày 20/8 đến 28/8

Do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII được lùi lại đến năm 2022 (kế hoạch tổ chức năm 2021).

Chặng đường vẻ vang

Ngày 12/11/1946, Lào Cai được giải phóng khỏi ách Quốc dân đảng. Trong bối cảnh cách mạng còn non trẻ, phía Tây giặc Pháp còn chiếm đóng, phía Bắc quân Tưởng dòm ngó, bọn thổ ty hoạt động chống đối ở khắp nơi, việc xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ, trong đó có lực lượng công an là việc cấp bách.