Hỗ trợ hơn 8,8 tỷ đồng cho chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ hơn 8,8 tỷ đồng thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2021.

 

Theo đó, vốn hỗ trợ theo ngân sách Nhà nước là hơn 7,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 1,3 tỷ đồng; ngân sách các huyện hỗ trợ 450 triệu đồng.

Các sản phẩm OCOP cấp tỉnh được đánh giá, xếp hạng năm 2020.

Các hạng mục được hỗ trợ gồm, tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm, tổ chức xếp hạng các sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh; đào tạo tập huấn nguồn nhân lực tham gia chương trình; hỗ trợ phát triển sản phẩm, trong đó sẽ tiếp tục hỗ trợ 6 sản phẩm hoàn thiện đang tham gia chương trình từ năm 2020, hỗ trợ bổ sung logo sản phẩm OCOP, xây dựng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm tiềm năng 5 sao; xây dựng chỉ dẫn, giới thiệu vùng nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ xúc tiến thương mại và tổ chức trưng bày sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lào Cai tại nhiều nơi trên cả nước…

Việc hỗ trợ, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực để thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2025.

http://baolaocai.vn/bai-viet/12179-ho-tro-hon-88-ty-dong-cho-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-nam-2021

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Bát Xát: Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), huyện Bát Xát đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp.

Khó khăn trong xây dựng sản phẩm OCOP

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thành phố Lào Cai có 5 sản phẩm của 8 xã, phường đạt từ 3 sao cấp tỉnh, 4 sản phẩm đạt từ 3 sao cấp thành phố trở lên. Bên cạnh những địa phương đã xây dựng thành công sản phẩm OCOP, vẫn có những nơi đang loay hoay tìm và xây dựng sản...

Lào Cai có thêm 22 sản phẩm OCOP cấp tỉnh

Ngày 9/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã họp, đánh giá và phân hạng 22 sản phẩm OCOP mới đợt 2 năm 2021.

Lào Cai có 100 sản phẩm OCOP

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) lần 2, đợt 1 năm 2021.

Lần đầu tiên sản phẩm quế xuất khẩu có chỉ dẫn địa lý Lào Cai

Đó là sản phẩm quế sáo và quế chẻ thanh xuất khẩu của Hợp tác xã Tâm Hợi (xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng).

Bảo Thắng nâng giá trị hàng hóa từ sản phẩm OCOP

Có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên khi thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Bảo Thắng trở thành huyện dẫn đầu với số lượng sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đạt sao nhiều nhất tỉnh. Chương trình đã tạo cơ hội, thêm “sân chơi” để các loại hàng hóa từ nông...