Thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Với việc có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đến nay Lào Cai có 61/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong tháng 3/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Giao thông nông thôn tại xã Cốc Lầu (Bắc Hà) được kiên cố hóa.

Theo đó, UBND tỉnh công nhận thêm 4 xã gồm: Nậm Mòn, Cốc Lầu (huyện Bắc Hà), Tân Thượng (huyện Văn Bàn) và Xuân Thượng (huyện Bảo Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh có 61/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo, UBND các huyện: Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Yên và các xã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức lễ công bố quyết định công nhận theo quy định; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

http://baolaocai.vn/bai-viet/209462-them-4-xa-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng 24/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm... việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Không chỉ vì đây là một trong những tiêu chí xây dựng...

Huyện Bắc Hà đổi thay sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Là huyện vùng cao nằm trong danh sách các huyện nghèo của cả nước, xuất phát điểm của huyện Bắc Hà khi bắt đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới rất thấp, hầu hết các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, địa bàn rộng, phức...

Thôn Bản Sen đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2020

Ngày 18/1, UBND xã Bản Sen (Mường Khương) tổ chức lễ công bố thôn Bản Sen đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2020.

Năm 2021, Lào Cai phấn đấu có thêm ít nhất 15 xã hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới

Phấn đấu Ít nhất 15 xã hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới; ít nhất 25 thôn được công nhận “Thôn kiểu mẫu” và 35 thôn được công nhận Thôn Nông thôn mới; mỗi huyện, thành phố, thị xã công nhận được ít nhất 1 xã Nông thôn mới nâng cao; số tiêu chí bình quân/ xã đạt 16,15 tiêu chí/ xã;…là mục tiêu...

Xã Sơn Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.