Lào Cai: Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính côngcấp tỉnh năm 2021

Với mục tiêu đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021 được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước; đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc; xếp trong nhóm 3 địa phương đứng đầu các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 27/5/2021 cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai phấn đấu điểm tổng hợp PAPI năm 2021 đạt từ 45,33 điểm trở lên, tăng 2,38 điểm so với năm 2020 (năm 2020 đạt 42,951 điểm). Trong đó: 7/8 chỉ số nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “công khai, minh bạch”, “trách nhiệm giải trình với người dân”, “thủ tục hành chính công”, “cung ứng dịch vụ hành chính công”, “quản trị môi trường”, “quản trị điện tử” tăng điểm và thuộc nhóm đạt điểm cao nhất; 1/8 chỉ số nội dung “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” tăng điểm và thuộc nhóm điểm trung bình cao.

Tỉnh Lào Cai sẽ phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao”; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở.

Năm 2020, kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố (giảm 15 bậc so với năm 2019), thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao./.

Thanh Huyền

Tin Liên Quan

Lào Cai xếp thứ 2 khu vực miền núi phía Bắc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 27/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) công bố báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021.

Những kết quả nổi bật sau 30 năm thu hút đầu tư

Sau 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tỉnh Lào Cai đã có 61 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 623,5 triệu USD và được đánh giá là một tỉnh khá thành công về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở...

Toàn tỉnh có 27 dự án FDI đang triển khai

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 27 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) đang triển khai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 505 triệu USD.

Những bước chuyển tích cực từ thu hút đầu tư nước ngoài

Trong giai đoạn 2006 đến nay, số lượng dự án đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ bằng 81,2% của giai đoạn 1996 - 2005, song tổng vốn đầu tư cam kết gấp 10,5 lần, mức đầu tư bình quân dự án gấp 12,9 lần. Công tác thu hút FDI của Lào Cai đạt được kết quả khả quan, tích...

Công tác quản lý dự án FDI 6 tháng đầu năm 2013

Công tác thu hút đầu tư mà trọng tâm là thu hút FDI được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2013, FDI Lào Cai đã thu hút được 2 dự án mới, nâng tổng số lên 29...

Gần 60 dự án được cấp phép đầu tư sau 17 năm thu hút FDI

Sau 17 năm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài (từ năm 1996 đến năm 2012), tỉnh Lào Cai đã cấp phép được 58 dự án đầu tư, với tổng số vốn đạt hơn 562 triệu USD.