Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Ngày 4/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo danh sách phê duyệt lần này, tỉnh Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 70 xã, phường, thị trấn khu vực III; 4 xã, phường, thị trấn khu vực II; 64 xã, phường, thị trấn khu vực I.

Cụ thể: Huyện Si Ma Cai có 5 xã khu vực III và 5 xã, thị trấn khu vực I; huyện Bắc Hà có 13 xã khu vực III và 6 xã, thị trấn khu vực I; huyện Mường Khương có 10 xã khu vực III và 6 xã, thị trấn khu vực I; thị xã Sa Pa có 10 xã, phường khu vực III, 1 phường khu vực II và 4 xã, phường khu vực I; huyện Bảo Yên có 8 xã khu vực III, 2 xã khu vực II và 7 xã, thị trấn khu vực I; huyện Bát Xát có 12 xã khu vực III và 9 xã, thị trấn trấn khu vực I; huyện Văn Bàn có 11 xã khu vực III, 1 xã khu vực II và 10 xã, thị trấn khu vực I; huyện Bảo Thắng có 1 thị trấn khu vực III, 11 xã, thị trấn khu vực I; thành phố Lào Cai có 6 xã khu vực I.

 

Lào Cai có 138 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Toàn quốc có tổng số 3.434 cấp xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều đặc biệt trong quy định lần này là đối với cấp xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định 861/QĐ-TTg nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là cấp xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với cấp xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh, Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính theo quy định hiện hành.

http://baolaocai.vn/bai-viet/212318-lao-cai-co-138-xa-phuong-thi-tran-thuoc-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-giai-doan-20212025

theo LCĐT

Tin Liên Quan

30 loại nông sản của Lào Cai lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn

Theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, Lào Cai hiện có 30 sản phẩm nông sản thực hiện giao dịch lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của Việt Nam, được sáng lập bởi Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam và vận hành bởi...

Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích

Đây là những nội dụng quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025.

Bảo Yên xây dựng huyện nông thôn mới

Mục tiêu ban đầu của huyện Bảo Yên là xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2030, tuy nhiên, dựa trên những kết quả đạt được trong hơn 10 năm triển khai chương trình này, huyện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Bắc Hà đưa sản phẩm mận tam hoa lên sàn giao dịch điện tử Postmart

Huyện Bắc Hà đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để đưa sản phẩm mận tam hoa lên sàn giao dịch điện tử Postmart. Đây là sản phẩm quả tươi đầu tiên của Lào Cai được bán trên sàn giao dịch điện tử.

Bắc Hà: Xây dựng các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” chào mừng cuộc bầu cử

Chiều 20/5, Hội Nông dân huyện Bắc Hà đã tổ chức khánh thành công trình đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” tại xã Bảo Nhai.

Xã Nậm Mòn đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

Ngày 13/4, UBND huyện Bắc Hà tổ chức Lễ công bố xã Nậm Mòn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.