Lào Cai phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tới năm 2030 đạt trên 180 triệu USD

Mục tiêu phấn đấu trên đã được Tỉnh ủy đưa vào Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 19/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo đó, kế hoạch phân kỳ làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021 – 2025, vốn đăng ký phấn đấu đạt trên 120 triệu USD và vốn thực hiện đạt trên 100 triệu USD (trên 20 triệu USD/năm); giai đoạn 2026 – 2030, vốn đăng ký phấn đấu đạt trên 180 triệu USD và vốn thực hiện đạt trên 100 triệu USD (trên 25 triệu USD/năm).

Lào Cai phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài tới năm 2030 đạt trên 180 triệu USD.

Song hành với thu hút vốn đầu tư là tăng cường tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 30% - 50% vào năm 2025 và tăng 60% - 100% vào năm 2030; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Nhiệm vụ và giải pháp được Tỉnh ủy đưa ra là lựa chọn, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh; khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường ở những ngành, lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng phát triển; hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế, giá đất, đầu tư hạ tầng, đào tạo lao động chất lượng cao… để áp dụng thống nhất, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Tỉnh ủy khẳng định, thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Theo đó, sẽ không xem xét đầu tư mới và mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

http://baolaocai.vn/bai-viet/213970-lao-cai-phan-dau-thu-hut-von-dau-tu-nuoc-ngoai-toi-nam-2030-dat-tren-180-trieu-usd

Theo Tô Dung/LCĐT

Tin Liên Quan

Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thu hút đầu tư mới cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực mà Lào Cai có thế mạnh.

Văn Bàn tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2020, huyện Văn Bàn tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI cấp huyện với 94,8 điểm (nằm trong nhóm rất tốt). Với kết quả này, Văn Bàn có 3 năm liên tiếp đứng đầu DDCI cấp huyện. Năm 2021, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số thành phần trong DDCI.

Khởi công dự án khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp, dịch vụ có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng

Dự án do Tập đoàn T&T đầu tư tại Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường với điểm nhấn là toà tháp 45 tầng - cao nhất khu vực Tây Bắc hiện nay.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần thu hút các dự án đầu tư. Tuy nhiên hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đang thực hiện mạnh mẽ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, nếu không có các giải pháp tích...

Tình hình hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2021

Hiện nay, tỉnh Lào Cai có 18 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang triển khai với tổng giá trị cam kết 17.094.715 USD; trong đó 12 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 04 dự án, 02 khoản viện trợ phi dự án tiếp nhận mới trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thu hút, vận động, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021

Hiện nay tỉnh Lào Cai đang triển khai thực hiện 08 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi với tổng mức đầu tư 3.424.678 triệu đồng; trong đó vốn ODA và vốn vay ưu đãi 2.607.685 triệu đồng.