Bản tin chiều ngày 01/8/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tính đến 18h00’ ngày 01/8/2021

1. Các trường hợp về từ Hà Nội:

- Ghi nhận trong ngày: 15 trường hợp. Luỹ kế: 182 người. Hiện còn 174 người đang cách ly tập trung.

- Xét nghiệm: 182 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 175 mẫu âm tính, 07 mẫu đang chờ kết quả.

2. Các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam:

- Ghi nhận trong ngày: 0 trường hợp. Luỹ kế: 815 người. Hiện còn cách ly: 222 người.

- Xét nghiệm: 815 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 815 mẫu âm tính.

3. Các trường hợp về từ các vùng dịch khác trong nước:

- Ghi nhận trong ngày: 0 trường hợp. Luỹ kế: 1.027 người. Hiện còn cách ly: 20 người.

- Xét nghiệm: 1.027 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 1.027 mẫu âm tính.

4. Chốt kiểm dịch.

- Số người về qua chốt trong ngày: 3.429 người.

- Số phương tiện qua chốt trong ngày: 2.080 xe.

- Xét nghiệm Test nhanh:

+ Tổng số mẫu lấy mới: 1.133 mẫu.

+ Kết quả xét nghiệm: 1.133 mẫu âm tính.

5. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19:

5.1. Vắc xin Vero Cell (Triển khai từ 19/7/2021)

- Số người tiêm được: 8.496/8.500 người. Đạt 99,95%. Đã kết thúc đợt tiêm.

- Phản ứng thông thường sau tiêm: Lũy kế: 30 trường hợp.

5.2. Vắc xin Moderna (Triển khai từ 26/7/2021)

- Số người tiêm được: 4.072/8.400 người. Đạt 48,5%.

- Chưa ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm.

5.3. Vắc xin Comirnaty (Pfizer) (Triển khai từ 27/7/2021)

- Số người tiêm được: 2.837/3.510 đạt: 80,8%.

- Chưa ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm.

5.4. Vắc xin AstraZeneca mũi 2 (Triển khai từ 28/7/2021)

- Số người tiêm được: 4.378/7.256 người. Đạt: 60,3%.

- Chưa ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm./.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137

- Bộ Y tế: 1900.9095

 

 

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG