Bản tin sáng ngày 02/8/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tính đến 6h00’ ngày 02/8/2021

I. Kết quả truy vết, xét nghiệm

1. Các trường hợp về từ Hà Nội:

- Ghi nhận mới: 0 người. Luỹ kế: 182 người. Hiện còn cách ly tập trung: 174 người.

- Xét nghiệm: 182 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 182 mẫu âm tính.

2. Các trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam:

- Ghi nhận mới: 45 người (đi xe máy từ Bình Dương về đến Yên Bái, được Yên Bái lấy mẫu xét nghiệm và đưa về bàn giao cho Lào Cai). Lũy kế 860. Hiện còn cách ly: 276.

- Xét nghiệm: 815 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 815 mẫu âm tính. 45 người từ Bình Dương về trong đêm đang được lấy mẫu xét nghiệm.

3. Các trường hợp về từ các vùng dịch khác trong nước:

- Ghi nhận trong ngày: 0 trường hợp. Luỹ kế: 1.027 người. Hiện còn cách ly: 20 người.

- Xét nghiệm: 1.027 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 1.027 mẫu âm tính.

4. Chốt kiểm dịch.

- Số người về qua chốt: 1.166 người.

- Số phương tiện qua chốt trong ngày: 739 xe.

- Xét nghiệm Test nhanh:

+ Tổng số mẫu lấy mới: 364 mẫu

+ Kết quả xét nghiệm: 364 mẫu âm tính.

I. Chỉ đạo của UBND tỉnh

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3515/UBND-VX về việc chấn chỉnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, qua kiểm tra và nắm bắt tình hình thực tế cho thấy tại thành phố Lào Cai việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 chưa nghiêm túc theo các quy định tại Công văn số 3072/UBND-VX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh, như: Vi phạm tụ tập trên 30 người tại các địa điểm công cộng, người dân ra đường không đeo khẩu trang, các cơ sở dịch vụ ăn uống không đảm bảo khoảng cách, còn hiện tượng kinh doanh trên vỉa hè...

Để chấm dứt ngay những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai:

Triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm chấm dứt những vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn như đã nêu ở trên.

Chỉ đạo cơ quan chức năng, các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp, xử lý nghiêm minh theo quy định những thành viên chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Nêu cao trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng, quản lý chặt chẽ, không bỏ sót các đối tuợng về từ vùng có dịch để áp dụng kịp thời, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Rà soát, kiện toàn kịp thời các Tổ Covid cộng đồng nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ./.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137

- Bộ Y tế: 1900.9095

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG