8 nhiệm vụ trong năm học mới 2021 – 2022

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, nhấn mạnh là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trải nghiệm của học sinh tại trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Với Chủ đề năm học "Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học hạnh phúc; đổi mới và hội nhập", Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022:

Thứ nhất: Tăng cường kỷ cương, nền  nếp  trong  quản  lý,  hoạt động  giáo dục; nâng  cao trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nhà giáo, học sinh; xây dựng trường học “hạnh phúc” đảm bảo những chính sách về an sinh xã hội.

Quyết tâm thực hiện mỗi trường học là một “pháo đài”, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là một “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Thứ ba: Phát triển quy mô giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học, phòng học bộ môn đảm bảo dạy học theo chương trình giáo dục giai đoạn 2021-2025.

Thứ tư: Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông: tập huấn cho giáo viên mầm non cách tổ chức hướng dẫn và phối hợp với cha, mẹ trẻ em trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thứ năm: Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở 100% xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; đảm bảo chất lượng thực chất đối với công tác xóa mù chữ; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì số lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi.

Thứ sáu: Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Thực  hiện  các  giải  pháp  nâng  cao  chất lượng  giáo  dục  toàn  diện ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú để các trường này thực sự trở thành nòng cốt của giáo dục vùng cao. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình bán trú tự quản-dạy nghề; hoạt động “một ngày bán trú”.

Thứ bảy: Tích cực triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM, giai đoạn 2020-2025 tỉnh Lào Cai; từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật ở các trường có điều kiện; tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.

Thứ tám: Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện thắng lợi 8 nhiệm vụ trong năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Thu Giang

Tin Liên Quan

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ với 3 phương thức

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.

Giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa

Đây là đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Du lịch Lào Cai phấn đấu là ngành kinh tế chủ đạo, động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lào Cai: Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 gửi các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Lào Cai: quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thông qua Tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.