Bản tin số 161 về phòng, chống dịch COVID-19 tính đến 18h00 ngày 21/9/2021

I. Kết quả truy vết, xét nghiệm

1. Thông tin ca bệnh:

Ghi nhận trong ngày: 0 trường hợp. Lũy kế 98 bệnh nhân. Trong đó: 96 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện; 02 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại tỉnh Lào Cai.

2. Các trường hợp về từ vùng dịch Hà Nội:

- Ghi nhận trong ngày: 20 người. Luỹ kế: 1.525 người. Hiện còn 217 người đang cách ly tập trung.

- Xét nghiệm: 1.525 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 1.516 mẫu âm tính, 09 mẫu đang chờ kết quả.

3. Các trường hợp về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam:

- Ghi nhận trong ngày: 01 người. Luỹ kế: 1.063 người. Hiện còn cách ly: 07 người.

- Xét nghiệm: 1.063 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 1.062 mẫu âm tính, 01 mẫu đang chờ kết quả.

4. Các trường hợp về từ các vùng dịch khác trong nước:

- Ghi nhận trong ngày: 0 người. Luỹ kế: 1.128 người. Hiện còn cách ly: 10 người.

- Xét nghiệm: 1.128 mẫu. Kết quả xét nghiệm: 1.128 mẫu âm tính.

5. Chốt kiểm dịch:

- Tổng số người về qua chốt trong ngày: 3.707 người.

- Tổng số phương tiện qua chốt trong ngày: 2.063 xe.

- Xét nghiệm Test nhanh:

+ Mẫu lấy trong ngày: 756 mẫu.

+ Kết quả xét nghiệm: 756 mẫu âm tính.

II. Chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành

1. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 21/9/2021 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lào Cai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (Kế hoạch số 353/KH-UBND gửi kèm theo).

2. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 4524/UBND-VX ngày 21/9/2021 về việc tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể như sau:

Căn cứ Văn bản số 2942/MTTW-BTT ngày 16/9/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) với địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

2. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai tuyên truyền, đăng tải thông tin giới thiệu về việc ra mắt và các hoạt động của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội; căn cứ điều kiện thực tế, nghiên cứu việc đưa banner có đường link của Trang thông tin điện tử Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) trên website của đơn vị.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

2. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137

- Bộ Y tế: 1900.9095

3. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0903.287.667.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải bằng xe ô tô: 0979.196.699.

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 0912.386.515.

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa: 08.88.808.875.

4. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363 111 558.

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG