Bản tin số 245 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 14/12/2021

 I. Kết quả truy vết, xét nghiệm

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

- Ghi nhận: 08 trường hợp, mã số bệnh nhân: BN1435681; BN1435682; BN1435683; BN1443647; BN1443644; BN1443645; BN1443646; BN1443648.

Tiểu ban Truyền thông - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã có Thông cáo báo chí số 80 ngày 14/12/2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thông tin về các trường hợp trên.

- Luỹ kế: 295 bệnh nhân. Trong đó: 186 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện. Hiện còn 109 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại tỉnh Lào Cai.

2. Truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh huyện Bảo Thắng (ghi nhận ca dương tính ngày 14/12/2021)

- Tổng số ca bệnh: 04 trường hợp (Bảo Thắng).

- Trường hợp F1:

+ Ghi nhận: 81 người. Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định; đang tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan.

+ Xét nghiệm: 81 mẫu. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR: 81 mẫu âm tính.

3. Truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh huyện Văn Bàn (ghi nhận ca đầu tiên ngày 09/12/2021)

- Tổng số ca bệnh: 42 trường hợp (trong đó 39 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Văn Bàn; 01 ca bệnh có địa chỉ tại huyện Bát Xát; 02 ca bệnh có địa chỉ tại thành phố Lào Cai).

- Trường hợp F1:

+ Ghi nhận: 1.329 người (Văn Bàn: 1.278 người; Bát Xát: 06 người; Thành phố Lào Cai: 41 người; Bảo Thắng: 02 người; Sa Pa: 02 người). Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định. Hiện đang tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan.

+ Xét nghiệm: 1.811 mẫu. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR: 1.329 mẫu âm tính lần 1; 482 mẫu âm tính lần 2.

4. Truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh huyện Mường Khương (ghi nhận ca đầu tiên ngày 30/11/2021)

- Tổng số ca bệnh: 47 trường hợp (trong đó 27 ca bệnh có địa chỉ tại thành phố Lào Cai; 20 ca bệnh có địa chỉ tại xã Bản Lầu, Mường Khương).

- Trường hợp F1:

+ Ghi nhận: 1.357 người (Mường Khương: 934 người; Thành phố Lào Cai: 410 người; Bảo Thắng: 02 người; Bát Xát: 09 người; Si Ma Cai: 02 người). Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định.

+ Xét nghiệm: 3.481 mẫu. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR: 1.357 mẫu âm tính lần 1; 1.357 mẫu âm tính lần 2; 767 mẫu âm tính lần 3. Mẫu chờ kết quả: 29 mẫu.

- Trường hợp F2: 9.230 người (Mường Khương: 7.412 người; Thành phố Lào Cai: 370 người; Bảo Thắng: 101 người; Si Ma Cai: 10 người; Bát Xát: 1.337 người).

5. Thống kê số người về từ các tỉnh phía Nam từ ngày 05/10/2021

- Ghi nhận trong ngày: 18 người. Luỹ kế: 1.573 người. Số người đã được lấy mẫu: 1.573 người.

- Xét nghiệm: 1.617 mẫu. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR: Luỹ kế 1.536 mẫu âm tính; 71 mẫu dương tính (Trong đó 63 mẫu đã công bố mã bệnh nhân, 08 mẫu tái dương tính hiện nay đã điều trị khỏi). Mẫu chờ kết quả: 10 mẫu.

6. Chốt kiểm dịch

- Tổng số người về qua chốt: 8.340 người.

- Tổng số phương tiện qua chốt: 3.154 xe.

- Xét nghiệm test nhanh:

+ Mẫu lấy: 839 mẫu.

+ Kết quả xét nghiệm: 836 mẫu âm tính; 03 mẫu dương tính (Đã được khẳng định bằng RT-PCR cho kết quả dương tính; đã công bố mã số bệnh nhân).

7. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

- Tổng số mũi tiêm được: 930.308 mũi tiêm, trong đó:

+ Số người tiêm mũi 1: 510.928 người.

+ Số người tiêm 2 mũi: 419.380 người.

- Vắc xin hiện đang triển khai:

+ Vắc xin Pfizer: 101.716/120.360. Đạt 84,5%.

+ Vắc xin VeroCell: 206.150/220.000. Đạt 93,7%.

8. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

- Phạm vi tỉnh: Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi huyện: 9/9 huyện, thành phố, thị xã Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi xã:

+ Cấp độ 4 (Màu đỏ): Xã Bản Lầu (huyện Mường Khương); xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn).

+ Cấp độ 3 (Màu cam): Không có.

+ Cấp độ 2 (Màu vàng): Xã Dền Thàng (huyện Bát Xát); Phường Kim Tân, phường Nam Cường (Thành phố Lào Cai); Xã Khánh Yên Hạ, Khánh Yên Trung, Hòa Mạc, Liêm Phú (huyện Văn Bàn); Xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên).

+ Cấp độ 1 (Màu xanh): 142 xã, phường, thị trấn còn lại.

Truy cập vào đường link để xem chi tiết:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/649340/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-13-12-2021

9. Hướng dẫn tạm thời các hình thức giám sát người từ tỉnh khác đến Lào Cai

Truy cập vào đường link để xem chi tiết:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/649481/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/huong-dan-tam-thoi-cac-hinh-thuc-giam-sat-nguoi-tu-tinh-khac-den-lao-cai-cap-nhat-den-11h-ngay14

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã rà soát và thông báo cho 1.361 đơn vị sử dụng lao động với tổng số tiền 9.287.872.231 đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19.

2. Các nhóm hỗ trợ thuộc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021:

UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt cho 4.165 đối tượng bao gồm Người lao động ngừng việc; chấm dứt HĐLĐ; hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; nhóm hỗ trợ bổ sung và trẻ em điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; đạo diễn nghệ thuật hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV; hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh và nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động với tổng kinh phí hỗ trợ là 6.597.321.000 đồng.

3. Triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp:

Thực hiện hỗ trợ cho 53.907 lao động đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, trong đó:

- Nhóm hỗ trợ tiền mặt (gồm người lao động đang tham gia BHTN và người lao động có thời gian đóng BHTN được bảo lưu): 29.107 đối tượng với kinh phí hỗ trợ 73.229.150.000 đồng.

- Nhóm giảm mức đóng 1% xuống còn 0% (tạm tính 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến 9/2022): Tổng số đối tượng đủ điều kiện hưởng: 24.800 người, tổng kinh phí: 17.407.000.000 đồng.

III. Chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành

1. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 và Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. UBND tỉnh ban hành Công văn số 5958/UBND-VX ngày 14/12/2021 về việc kiểm soát người đến/về tỉnh Lào Cai.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/bluezone

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

4. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0903.287.667.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 0979.196.699.

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 0912.386.515.

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa: 0888.808.875.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 0214. 3822.999; 0969.666.239.

Tiểu ban Truyền thông