“Nông dân 4.0”

 

 

https://baolaocai.vn/bai-viet/351401-nong-dan-40

 

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ

Giai đoạn 2022-2030, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, cơ cấu lại sản xuất, trồng trọt theo nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm chủ lực địa phương gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Những quyết sách thổi “luồng gió” mới cho Chương trình nông thôn mới

Năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký liên tiếp 2 chương trình tạo nên “luồng gió” mới cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Lào Cai đẩy mạnh tạo lập Cổng Thông tin điện tử cấp xã

Tính đến tháng 11/2022, toàn tỉnh đã có 52/152 xã, phường, thị trấn có cổng thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thông tin tuyên truyền đến người dân trong và ngoài tỉnh.

Lào Cai: Hiệu quả bảo vệ môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Môi trường là một trong những tiêu chí cần thiết và quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Lào Cai luôn quan tâm, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Gắn bảo vệ môi trường nông thôn với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm duy trì hiệu quả bền...

3 trụ cột quan trọng của chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đó, Chính phủ đã có Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao ở xã Gia Phú – Bảo Thắng

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn, tháng 7/2020, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Gia Phú đã...