Bản tin số 273 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 11/01/2022

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

- Ghi nhận: 81 trường hợp; Mã số bệnh nhân: BN1930162 đến BN1930242.

Tiểu ban Truyền thông - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã có Thông cáo báo chí số 109  ngày 11/01/2022 về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh thông tin về các trường hợp trên.

- Luỹ kế: 1.161 bệnh nhân. Trong đó: 528 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện, 01 trường hợp chuyển về Hà Nội theo yêu cầu của gia đình; hiện còn 632 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai, trong đó:

+ Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 413 bệnh nhân.

+ Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 104 bệnh nhân (Huyện Văn Bàn: 01 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 103 bệnh nhân).

+ Điều trị tại nhà: 115 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 72 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 43 bệnh nhân).

2. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

2.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.181.743 mũi tiêm

- Số người tiêm mũi 1: 534.242 người. Trong đó:

+ Tiêm cho người ≥ 18 tuổi: 456.198 người (chiếm 102,5% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi: 78.044 người (chiếm 97,7% số dân từ 12 đến 17 tuổi).

- Số người tiêm 2 mũi: 496.575 người. Trong đó:

+ Số người ≥ 18 tuổi: 427.859 người (chiếm 96,1% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Số người từ 12-17 tuổi: 68.716 người (chiếm 86% số dân từ 12-17 tuổi).

- Số người tiêm 3 mũi: 150.926 người.

2.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

+ Huyện Bắc Hà: 44.724 người tiêm mũi 1; 40.961 người tiêm mũi 2; 336 người tiêm mũi bổ sung; 3.540 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Huyện Bảo Thắng: 76.066 người tiêm mũi 1; 71.413 người tiêm mũi 2; 10.645 người tiêm mũi bổ sung; 4.860 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Huyện Bảo Yên: 60.206 người tiêm mũi 1; 54.068 người tiêm mũi 2; 15.013 người tiêm mũi bổ sung; 2.587 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Huyện Mường Khương: 40.657 người tiêm mũi 1; 37.237 người tiêm mũi 2; 8.850 người tiêm bổ sung; 3.337 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Huyện Si Ma Cai: 22.690 người tiêm mũi 1; 20.867 người tiêm mũi 2; 5.677 người tiêm bổ sung; 2.020 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Huyện Văn Bàn: 61.393 người tiêm mũi 1; 55.304 người tiêm mũi 2; 3.592 người tiêm mũi nhắc lại; 336 người tiêm mũi bổ sung.

+ Huyện Bát Xát: 54.813 người tiêm mũi 1; 53.200 người tiêm mũi 2; 8.075 người tiêm mũi bổ sung; 4.093 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Thị xã Sa Pa: 51.117 người tiêm mũi 1; 45.998 người tiêm mũi 2; 14.119  người tiêm mũi bổ sung; 7.655 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Thành phố Lào Cai: 92.479 người tiêm mũi 1; 88.034 người tiêm mũi 2; 29.550 người tiêm mũi bổ sung; 19.889 người tiêm mũi nhắc lại.

+ Các đơn vị y tế tuyến tỉnh: 30.097 người tiêm mũi 1; 29.493 người tiêm mũi 2; 141 người tiêm mũi bổ sung; 6.611 người tiêm mũi nhắc lại.

2.3. Vắc xin hiện đang triển khai

+ Vắc xin Pfizer: 317.945/348.834. Đạt 91,1%.

+ Vắc xin VeroCell:  600.231/614.790. Đạt 97,6%.

+ Vắc xin Astrazeneca: 227.613/213.140. Đạt 106,8%.

3. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

- Phạm vi tỉnh: Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi huyện: 9/9 huyện, thành phố, thị xã Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi xã, phường, thị trấn:

+ Cấp độ 3 (Màu cam): 08 xã/phường, gồm: Xã Nậm Dạng (Huyện Văn Bàn); xã Sơn Hải, xã Bản Cầm (Huyện Bảo Thắng); Phường Cầu Mây, phường Sa Pa, phường Hàm Rồng (Thị xã Sa Pa); Thải Giàng Phố (Bắc Hà); Xã Cốc San (Thành phố Lào Cai).

+ Cấp độ 2 (Màu vàng): 13 xã/phường/thị trấn gồm: Phường Phan Si Păng, phường Sa Pả (Thị xã Sa Pa); Xã Tòng Sành (Huyện Bát Xát); Xã Việt Tiến, xã Bảo Hà, thị trấn Phố Ràng (Huyện Bảo Yên); Phường Bắc Cường, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải, phường Kim Tân, phường Pom Hán, xã Thống Nhất (Thành phố Lào Cai); Xã Tả Van Chư (Bắc Hà).

+ Cấp độ 1 (Màu xanh): 131 xã, phường, thị trấn còn lại.

Truy cập vào đường link để xem chi tiết:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/652518/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-11-01-2022

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/bluezone

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

4. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0903.287.667.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 0979.196.699.

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 0912.386.515.

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa: 0888.808.875.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 0214. 3822.999; 0969.666.239.

 

Tiểu ban Truyền thông