Bản tin số 276 Về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 14/01/2022

I. Kết quả truy vết, xét nghiệm

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

- F0 ghi nhận mới trong ngày (tính đến 18h00): 82 trường hợp. Trong đó 80 trường hợp đã công bố mã số bệnh nhân (BN1991010 đến BN1991089); 02 trường hợp hiện đang chờ cấp mã bệnh nhân.

Tiểu ban Truyền thông - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã có Thông cáo báo chí số 112  ngày 14/01/2022 về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Luỹ kế: 1.381 bệnh nhân. Trong đó: 658 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện; 723 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị.

2. Công tác điều trị

- Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 724 bệnh nhân (723 ghi nhận tại tỉnh, 01 bệnh nhân chuyển đến từ tỉnh khác). Trong đó:

+ Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 481 bệnh nhân.

+ Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 98 bệnh nhân (Huyện Văn Bàn: 01 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 97 bệnh nhân).

+ Điều trị tại nhà: 145 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 106 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 39 bệnh nhân).

- Tình trạng sức khỏe của các trường hợp đang điều trị tại Lào Cai:

+ Không có triệu chứng: 316 trường hợp.

+ Có triệu chứng nhẹ: 388 trường hợp.

+ Có triệu chứng vừa: 13 trường hợp.

+ Có triệu chứng nặng: 07 trường hợp.

+ Không có trường hợp thở máy.

3. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

3.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.214.751 mũi tiêm

- Số người tiêm mũi 1: 535.152 người. Trong đó:

+ Tiêm cho người ≥ 18 tuổi: 456.927 người (chiếm 102,6% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi: 78.225 người (chiếm 97,9% số dân từ 12-17 tuổi).

- Số người tiêm 2 mũi: 498.513 người. Trong đó:

+ Số người ≥ 18 tuổi: 429.230 người (chiếm 96,4% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Số người từ 12-17 tuổi: 69.283 người (chiếm 86,7% số dân từ 12-17 tuổi).

- Số người tiêm 3 mũi: 181.086 người.

3.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bắc Hà: 44.843 người tiêm mũi 1; 41.321 người tiêm mũi 2; 2.901 người tiêm mũi bổ sung; 3.815 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Bảo Thắng: 76.239 người tiêm mũi 1; 71.555 người tiêm mũi 2; 16.064 người tiêm mũi bổ sung; 4.909 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Bảo Yên: 60.279 người tiêm mũi 1; 54.355 người tiêm mũi 2; 19.489 người tiêm mũi bổ sung; 2.846 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Mường Khương: 40.730 người tiêm mũi 1; 37.392 người tiêm mũi 2; 10.867 người tiêm bổ sung; 3.654 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Si Ma Cai: 22.704 người tiêm mũi 1; 20.954 người tiêm mũi 2; 6.243 người tiêm bổ sung; 2.114 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Văn Bàn: 61.546 người tiêm mũi 1; 55.691 người tiêm mũi 2; 3.683 người tiêm mũi nhắc lại; 8.731 người tiêm mũi bổ sung.

- Huyện Bát Xát: 54.813 người tiêm mũi 1; 53.200 người tiêm mũi 2; 8.450  người tiêm mũi bổ sung; 4.093 người tiêm mũi nhắc lại.

- Thị xã Sa Pa: 51.165 người tiêm mũi 1; 46.119 người tiêm mũi 2; 14.336  người tiêm mũi bổ sung; 7.705 người tiêm mũi nhắc lại.

- Thành phố Lào Cai: 92.736 người tiêm mũi 1; 88.433 người tiêm mũi 2; 33.925 người tiêm mũi bổ sung; 20.509 người tiêm mũi nhắc lại.

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh: 30.097 người tiêm mũi 1; 29.493 người tiêm mũi 2; 141 người tiêm mũi bổ sung; 6.611 người tiêm mũi nhắc lại.

3.3. Vắc xin hiện đang triển khai

+ Vắc xin Pfizer: 336.582/379.254. Đạt 88,7%.

+ Vắc xin VeroCell:  601.080/614.790. Đạt 97,8%.

+ Vắc xin Astrazeneca: 234.759/213.140. Đạt 110,1%.

+ Vắc Xin Moderna: 42.330/63.840. Đạt 66,3%.

4. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

- Phạm vi tỉnh: Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi huyện: 9/9 huyện, thành phố, thị xã Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi xã, phường, thị trấn:

+ Cấp độ 3 (Màu cam): 04 xã/phường, gồm: Xã Bản Cầm (Huyện Bảo Thắng); Phường Sa Pa (Thị xã Sa Pa); Xã Thải Giàng Phố (Huyện Bắc Hà); Xã Bảo Hà (Huyện Bảo Yên).

+ Cấp độ 2 (Màu vàng): 10 xã/phường/thị trấn gồm: Xã Tả Van Chư (Huyện Bắc Hà); Phường Phan Si Păng, phường Hàm Rồng (Thị xã Sa Pa); Xã Yên Sơn (Huyện Bảo Yên); Phường Lào Cai, phường Cốc Lếu, phường Bắc Cường, phường Duyên Hải, phường Thống Nhất, xã Cốc San (Thành phố Lào Cai).

+ Cấp độ 1 (Màu xanh): 138 xã, phường, thị trấn còn lại.

Truy cập vào đường link để xem chi tiết:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/652964/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-14-01-2022

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

1. Các nhóm hỗ trợ thuộc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021:

- Nhóm đối tượng thực hiện theo quy định của luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm: UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt 25.834 đối tượng (Nhóm Giảm mức đóng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm) với tổng kinh phí hỗ trợ là 9.678.816.631 đồng.

- Các n.hóm hỗ trợ thuộc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021: UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt cho 4.845 đối tượng bao gồm Người lao động ngừng việc; chấm dứt HĐLĐ; hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; nhóm hỗ trợ bổ sung và trẻ em điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; đạo diễn nghệ thuật hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV; hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh; nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động; nhóm chính sách đặc thù của địa phương (hỗ trợ người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) với tổng kinh phí hỗ trợ là 7.586.861.000 đồng.

2. Triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp:

Nhóm giảm mức đóng 1% xuống còn 0% (tạm tính 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến 9/2022): Tổng số đối tượng đủ điều kiện hưởng: 24.800 người, tổng kinh phí: 17.407.000.000 đồng./.

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/bluezone

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

4. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0903.287.667.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 0979.196.699.

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 0912.386.515.

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa: 0888.808.875.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 0214. 3822.999; 0969.666.239.

Tiểu ban Truyền thông