Bản tin số 282 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 20/01/2022

I. Kết quả truy vết, xét nghiệm

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

F0 ghi nhận mới trong ngày: 103 trường hợp. Mã số bệnh nhân từ BN2094700 đến BN2094802.

1.1. Số ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc: 32 trường hợp

          - Huyện Bảo Yên: 03 trường hợp.

- Thành phố Lào Cai: 24 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 01 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 02 trường hợp.

          - Huyện Bảo Thắng: 02 trường hợp.

          1.2. Số ca liên quan đến các ca bệnh đã công bố: 65 trường hợp

- Huyện Bảo Thắng: 18 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 08 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 12 trường hợp.

- Thành phố Lào Cai: 23 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 04 trường hợp.

1.3. Số ca về từ vùng dịch ngoại tỉnh: 06 trường hợp

Người Lào Cai về từ vùng dịch: 06 trường hợp (Huyện Mường Khương: 01 trường hợp; Huyện Bát Xát: 01 trường hợp; Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp; Huyện Văn Bàn: 01 trường hợp; Huyện Bảo Thắng: 02 trường hợp).

1.4. Luỹ kế: 1.929 bệnh nhân. Trong đó: 1.030 bệnh nhân đã điều trị khỏi và ra viện; 896 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai; 02 bệnh nhân điều trị tại Hà Nội; 01 trường hợp tử vong.

2. Công tác điều trị

2.1. Tổng số: 897 bệnh nhân (896 bệnh nhân ghi nhận tại tỉnh, 01 bệnh nhân chuyển đến từ tỉnh khác). Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 545 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 67 bệnh nhân (Huyện Văn Bàn: 01 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 66 bệnh nhân).

- Điều trị tại nhà: 285 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 248 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 32 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 05 bệnh nhân).

2.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân:

- Không có triệu chứng: 404 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 469 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 14 trường hợp.

- Có triệu chứng nặng: 10 trường hợp.

3. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

3.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.290.405 mũi tiêm

- Số người tiêm mũi 1: 551.897 người. Trong đó:

+ Tiêm cho người ≥ 18 tuổi: 73.386 người (chiếm 99,3% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi: 78.511 người (chiếm 96,6% số dân từ 12-17 tuổi).

- Số người tiêm 2 mũi: 519.659 người. Trong đó:

+ Số người ≥ 18 tuổi: 449.622 người (chiếm 94,3% số dân ≥ 18 tuổi).

+ Số người từ 12-17 tuổi: 70.037 người (chiếm 86,2% số dân từ 12-17 tuổi).

- Số người tiêm 3 mũi: 218.849 người.

3.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bắc Hà: 45.121 người tiêm mũi 1; 41.525 người tiêm mũi 2; 5.416 người tiêm mũi bổ sung; 4.185 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Bảo Thắng: 76.364 người tiêm mũi 1; 71.763 người tiêm mũi 2; 27.380 người tiêm mũi bổ sung; 5.134 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Bảo Yên: 60.304 người tiêm mũi 1; 54.439 người tiêm mũi 2; 20.798 người tiêm mũi bổ sung; 2.943 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Bát Xát: 54.813 người tiêm mũi 1; 53.200 người tiêm mũi 2; 8.450  người tiêm mũi bổ sung; 4.093 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Mường Khương: 40.822 người tiêm mũi 1; 37.802 người tiêm mũi 2; 13.798 người tiêm bổ sung; 4.037 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Si Ma Cai: 22.761 người tiêm mũi 1; 21.099 người tiêm mũi 2; 6.961 người tiêm bổ sung; 2.292 người tiêm mũi nhắc lại.

- Huyện Văn Bàn: 61.856 người tiêm mũi 1; 58.010 người tiêm mũi 2; 21.931 người tiêm mũi nhắc lại; 3.837 người tiêm mũi bổ sung.

- Thị xã Sa Pa: 51.204 người tiêm mũi 1; 46.247 người tiêm mũi 2; 14.623 người tiêm mũi bổ sung; 7.834 người tiêm mũi nhắc lại.

- Thành phố Lào Cai: 92.961 người tiêm mũi 1; 88.909 người tiêm mũi 2; 37.452 người tiêm mũi bổ sung; 21.920 người tiêm mũi nhắc lại.

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh: 30.097 người tiêm mũi 1; 29.493 người tiêm mũi 2; 141 người tiêm mũi bổ sung; 6.611 người tiêm mũi nhắc lại.

3.3. Vắc xin hiện đang triển khai

+ Vắc xin Pfizer: 358.714/414.354. Đạt 86,6%.

+ Vắc xin VeroCell: 602.114/614.790. Đạt 97,9%.

+ Vắc xin Astrazeneca: 237.812/213.140. Đạt 111,6%.

+ Vắc Xin Moderna: 58.905/63.840. Đạt 92,3%.

4. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

- Phạm vi tỉnh: Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi huyện: 9/9 huyện, thành phố, thị xã Cấp độ 1 (Màu xanh).

- Phạm vi xã, phường, thị trấn:

+ Cấp độ 3 (Màu cam): 04 xã/phường, gồm: Xã Bản Cầm (Huyện Bảo Thắng); Phường Sa Pa (Thị xã Sa Pa); Xã Thải Giàng Phố (Huyện Bắc Hà); Phường Lào Cai (Thành phố Lào Cai).

+ Cấp độ 2 (Màu vàng): 20 xã/phường/thị trấn gồm: Xã Tả Van Chư, xã Na Hối (Huyện Bắc Hà); Phường Hàm Rồng, phường Phan Si Păng (Thị xã Sa Pa); Xã Yên Sơn, xã Bảo Hà, xã Xuân Thượng, xã Xuân Hoà, thị trấn Phố Ràng (Huyện Bảo Yên); Phường Cốc Lếu, phường Kim Tân, phường Bắc Cường, phường Duyên Hải, xã Thống Nhất, xã Cốc San, xã Vạn Hòa (Thành phố Lào Cai); Xã Bản Qua, xã Quang Kim (Huyện Bát Xát); Xã Gia Phú, xã Phú Nhuận (Huyện Bảo Thắng).

+ Cấp độ 1 (Màu xanh): 128 xã, phường, thị trấn còn lại.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ

1. Các nhóm hỗ trợ thuộc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021:

- Nhóm đối tượng thực hiện theo quy định của luật BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm: UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt 25.834 đối tượng (Nhóm Giảm mức đóng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm) với tổng kinh phí hỗ trợ là 9.678.816.631 đồng.

- Các nhóm hỗ trợ thuộc Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021: UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt cho 5.492 đối tượng bao gồm Người lao động ngừng việc; chấm dứt HĐLĐ; hỗ trợ cho người đang điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; nhóm hỗ trợ bổ sung và trẻ em điều trị Covid-19 hoặc cách ly y tế; đạo diễn nghệ thuật hạng chức danh nghề nghiệp hạng IV; hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất kinh doanh; nhóm lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động; nhóm chính sách đặc thù của địa phương (hỗ trợ người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) với tổng kinh phí hỗ trợ là 8.465.951.000 đồng.

2. Triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp:

Nhóm giảm mức đóng 1% xuống còn 0% (tạm tính 12 tháng, từ tháng 10/2021 đến 9/2022): Tổng số đối tượng đủ điều kiện hưởng: 24.800 người, tổng kinh phí: 17.407.000.000 đồng.

III. Chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương

UBND thành phố Lào Cai ban hành Công văn số 92/UBND-VP ngày 20/01/2022 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/bluezone

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

4. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về vận tải đường bộ

- Hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 0903.287.667.

- Hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 0979.196.699.

- Phản ánh, khiếu nại và giải quyết về trật tự an toàn giao thông: 0912.386.515.

- Zalo hướng dẫn, giải quyết các vấn đề về cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa: 0888.808.875.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 0214. 3822.999; 0969.666.239.

7. Tài liệu tham khảo:

- Hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19 theo đường link sau:

https://stttt.laocai.gov.vn/1229/27531/73015/651810/phong-chong-dich-benh-virus-corona/tai-lieu-tuyen-truyen-huong-dan-dieu-tri-cham-soc-suc-khoe-tai-nha-cho-nguoi-mac-covid-19

- Videoclip Hướng dẫn phục hồi chức năng cho người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, thể nhẹ và sau điều trị theo đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1Csgqvjng8Vkn2PobPg55pe-Q42s12fNM/view

 

Tiểu ban Truyền thông