Ðảng bộ huyện Bắc Hà: 72 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã vượt qua muôn vàn khó khăn, đề ra các chủ trương đúng đắn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của địa phương; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến tích cực, có chiều sâu trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), hòa cùng dòng chảy cách mạng của cả nước, phong trào cách mạng của Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà có bước phát triển mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lào Cai và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn cách mạng, ngày 12/3/1950, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Cán sự đảng Bắc Hà, tiền thân của Đảng bộ huyện Bắc Hà ngày nay. Sự ra đời của Ban Cán sự đảng Bắc Hà là mốc son đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của huyện Bắc Hà; là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh gian khổ, lâu dài của các thế hệ cán bộ hoạt động, chiến đấu tại Bắc Hà trong những năm 1946- 1950.

Bắc Hà đã hình thành các vùng cây ăn quả ôn đới chất lượng cao.

Ngay sau khi ra đời, Ban Cán sự đảng đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ địa phương; đồng thời phát triển cơ sở đảng, xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, lãnh đạo Nhân dân đoàn kết đấu tranh. Ngày 20/9/1950, huyện Bắc Hà được hoàn toàn giải phóng, chấm dứt hơn 60 năm đô hộ của chế độ thực dân Pháp ở Bắc Hà. Ngày 26/9/1950, Ủy ban Kháng chiến hành chính chính thức ra mắt Nhân dân trong huyện.

Tuy thất bại nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược, chúng tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng gián điệp, thổ phỉ nhằm phá hoại thành quả cách mạng của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc trừ gian, tiễu phỉ, đẩy mạnh sản xuất, chi viện sức người, sức của, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, đưa miền Bắc vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ kết nạp đảng viên ở Chi bộ thôn Làng Quỳ (Đảng bộ xã Bản Cái).

Thời kỳ cùng cả nước đi lên xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo Nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, đưa Bắc Hà trở thành địa phương có nền kinh tế nông nghiệp đa dạng, đặc hữu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; kinh tế phát triển toàn diện, đạt mức tăng trưởng khá.

Vượt qua những thách thức lớn trong năm 2021, Bắc Hà đã đạt được những thành công quan trọng: Tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 11,82%, ở mức khá trong toàn tỉnh; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 237 tỷ đồng, bằng gần 123% kế hoạch tỉnh giao (mức cao nhất từ trước tới nay); giảm 5,22% hộ nghèo; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 55/57 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 39 nghìn tấn. Vùng đất Bắc Hà còn được biết đến với các vùng sản xuất hàng hóa nhiều tiềm năng như rau trái vụ, hoa công nghệ cao, cây dược liệu, nuôi cá nước lạnh, các loại cây ăn quả ôn đới. Đặc biệt, từ một huyện thuần nông, đến nay, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chỉ còn 30,1%; công nghiệp - xây dựng là 30%; du lịch, dịch vụ là 39,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,28 triệu đồng/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Bắc Hà vừa khởi sắc về phong trào, vừa đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trung bình mỗi xã trong huyện đạt gần 15 tiêu chí.

Trên lĩnh vực công nghiệp, 9 nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện giữ vững sản xuất ổn định, hiện có thêm 2 nhà máy đang tiếp tục xây dựng. Nhiều mô hình tiểu thủ công nghiệp gắn với phong trào thanh niên khởi nghiệp đã có sản phẩm đưa ra thị trường. Trong phát triển du lịch, Bắc Hà đã nỗ lực tranh thủ các thời điểm dịch bệnh tạm lắng để tổ chức đón khách, tăng cường thu hút khách nội tỉnh…

Diện mạo vùng cao Bắc Hà ngà y càng văn minh, hiện đại.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn đạt kết quả toàn diện. Toàn huyện có 52/61 trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện hiệu quả kế hoạch chuẩn hóa giáo dục vùng cao, giai đoạn 2021 - 2025. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. 19/19 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi còn 17,89%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,71% dân số; tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm...

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo theo hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững mạnh. Hoạt động của HĐND và UBND các cấp không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Công tác cải cách hành chính hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các nội dung chương trình công tác, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ chỗ chủ yếu là cán bộ tăng cường của Khu ủy, Tỉnh ủy tham gia Ban Cán sự huyện, đến hết năm 2021, Đảng bộ huyện đã có 55 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 4.600 đảng viên, có 269 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; có 158/158 chi bộ thôn, tổ dân phố, trong đó 149/158 chi bộ có chi ủy, đạt 94,3%. Tất cả các dân tộc trong cộng đồng 14 dân tộc anh em đều có đảng viên...

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Bắc Hà vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều bằng khen, huân chương, cờ thi đua của tỉnh, bộ, ngành Trung ương và của Chính phủ. Hàng nghìn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân được tặng thưởng, vinh danh…

Kỷ niệm 72  năm ngày thành lập Đảng bộ huyện là dịp để Đảng bộ và Nhân dân trong huyện ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Đảng bộ và các phong trào cách mạng của Nhân dân Bắc Hà dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó khơi dậy và nhân lên lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Bắc Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Duy Hòa

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Hà

https://baolaocai.vn/bai-viet/353919-ang-bo-huyen-bac-ha-72-nam-xay-dung-va-phat-trien

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.

Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Sau 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Lào Cai năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, thiết bị, được Quân khu 2 đánh giá đạt loại xuất sắc.