Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022

Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2022.
Phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP.

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu tiêu chuẩn hóa, công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của các huyện, thị xã, thành phố để được chứng nhận OCOP. Đánh giá lại các sản phẩm OCOP hết thời hạn 36 tháng theo quy định. Triển khai xây dựng và phát triển các làng, bản, điểm du lịch nông thôn. Tập trung vào đa dạng hóa, chế biến sâu các sản phẩm theo chuỗi giá trị, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp. Củng cố ít nhất 12 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiềm năng thế mạnh của các địa phương; trong đó phát triển thêm ít nhất 7 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP, ưu tiên hợp tác xã, công ty cổ phần.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, Lào Cai tiếp tục triển khai chu trình OCOP thường niên như: Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; đăng ký ý tưởng và duyệt ý tưởng sản phẩm năm 2022; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022; tổ chức thẩm định thực tế tại các cơ sở sản xuất sản phẩm do cấp huyện đề nghị Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng; lấy mẫu kiểm định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho các sản phẩm đạt 50 điểm trở lên theo quy định; trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt sao OCOP; kiểm tra các cơ sở sản xuất, sản phẩm sau khi được công nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; tập huấn triển khai chu trình OCOP cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn, bản; hỗ trợ hoàn thiện 6 nhãn hiệu sở hữu trí tuệ sản phẩm tham gia chu trình OCOP đã được phê duyệt năm 2019 - 2020; hỗ trợ bổ sung Logo OCOP cho sản phẩm được công nhận năm 2022, xây dựng tiêu chuẩn tiên tiến cho các sản phẩm tiềm năng 5 sao OCOP, xây dựng biển chỉ dẫn, giới thiệu vùng nguyên liệu trọng điểm liên kết sản xuất sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh; hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng Website cho chủ thể có sản phẩm đạt sao năm 2020 - 2021…

https://baolaocai.vn/bai-viet/354169-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-an-moi-xa-mot-san-pham-tinh-lao-cai-giai-doan-2021--2025-nam-2022

Theo Tô Dung/LCĐT

Tin Liên Quan

Lào Cai: Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Nông dân vùng cao vào vụ thu hoạch lúa mùa

Thời điểm này, nông dân vùng cao trong tỉnh đang hối hả bước vào vụ thu hoạch lúa mùa một vụ, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tại Bắc Hà

Chiều 27/8, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Bắc Hà.

Bắc Hà thu gần 90 tỷ đồng từ cây ăn quả ôn đới

Đến thời điểm này, huyện Bắc Hà cơ bản kết thúc vụ thu hoạch cây ăn quả ôn đới năm 2022, ước tính giá trị thu về gần 90 tỷ đồng.

Liên kết đưa sản phẩm quế vươn ra thế giới

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2021, Hợp tác xã Tâm Hợi (xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng) đã phát huy hiệu quả bước đầu trong liên kết sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm vỏ quế cho người dân trên địa bàn tỉnh và đưa sản phẩm quế ra thị trường thế giới.

Lào Cai: Ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-UBND về bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022-2025.