Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thời gian qua, Lào Cai luôn xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, tỷ lệ giải ngân của Lào Cai luôn thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.
Thi công Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 156 đoạn Kim Thành - Ngòi Phát.

Được giao quản lý các dự án quan trọng, mang tính chất lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, đầu tư công là hoạt động kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào nguyên - vật liệu, thiết bị, do vậy, khi xảy ra đại dịch Covid-19, việc vận chuyển thiết bị, vật liệu bị ảnh hưởng, thậm chí có thời điểm bị hạn chế do yêu cầu giãn cách xã hội. Mặt khác, giá xăng dầu liên tục tăng, kéo theo giá sắt, thép cũng tăng, dẫn tới chi phí bị đội lên, gây khó khăn cho việc triển khai thi công của nhà thầu.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư một số dự án chậm; nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, hiệp định vay với các nội dung như gia hạn thời gian thực hiện, thời gian giải ngân, sử dụng vốn dư, tỷ lệ thanh toán ngoại tệ/nội tệ, kinh phí giữa các hạng mục… cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn.

Để khắc phục những khó khăn trên, Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh đã rà soát tất cả  kế hoạch vốn được UBND tỉnh và Trung ương giao, đồng thời xây dựng các mốc thời gian cụ thể về tiến độ thi công và tiến độ giải ngân chi tiết từng dự án. Phân công các phó giám đốc và phòng trực thuộc trực tiếp quản lý, điều hành các dự án để nắm nhanh, chính xác những vướng mắc và kịp thời tháo gỡ.

Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh cho biết: Chúng tôi yêu cầu từng lãnh đạo, cán bộ được phân công quản lý hợp đồng, quản lý nguồn vốn không chỉ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, mà còn phải chủ động rà soát, tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc ảnh hưởng đến công tác thi công cũng như tiến độ giải ngân.

Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm UBND thành phố Lào Cai được giao quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách khoảng 300 - 500 tỷ đồng. Việc nâng cao hiệu quả, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản luôn được UBND thành phố chú trọng. Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND thành phố Lào Cai đã xác định các vấn đề cần tập trung giải quyết. Trước hết, công tác chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện sớm, kỹ lưỡng, đề xuất chuẩn bị đầu tư đều dựa trên quy hoạch và có tính khả thi, sau đó trình HĐND thành phố phê duyệt, giao vốn để triển khai.

Điều kiện để một dự án triển khai thi công thuận lợi thì mặt bằng phải “sạch”. Nói thì vậy, nhưng không đơn giản, bởi theo Luật Đất đai và các hướng dẫn thực hiện luật đang có những bất cập so với thực tế, khiến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư rất khó khăn và phức tạp. UBND thành phố Lào Cai đã linh hoạt áp dụng chính sách, vừa theo quy định của pháp luật, vừa đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân trong diện phải giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với áp dụng tối đa biện pháp hành chính.

Xác định rõ nguồn vốn, bố trí đủ vốn cho các dự án, đảm bảo khi dự án hoàn thành đều thanh toán đủ vốn cho nhà thầu. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác đấu thầu theo luật định để lựa chọn được nhà thầu có năng lực (tài chính, thiết bị, nhân lực). Khi nhà thầu có năng lực thì tiến độ, khối lượng thi công sẽ đảm bảo và đi cùng với đó, tỷ lệ giải ngân sẽ đạt theo yêu cầu.

Không chỉ Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh và UBND thành phố Lào Cai, mà các sở, ngành, địa phương với vai trò là chủ đầu tư đều luôn xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thực tế công tác giải ngân năm 2021 đã chứng minh điều đó. Năm 2021 là năm triển khai nhiệm vụ cân đối ngân sách vốn đầu tư công cho cả giai đoạn 2021 - 2025, tuy nhiên do Trung ương chậm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cũng chưa được bố trí vốn… dẫn đến nhiều dự án lớn, nhiều nội dung cần triển khai nhưng chưa có vốn. Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn tới thiếu hụt nhân công, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Biến động giá vật liệu xây dựng, nhất là giá thép tăng mạnh làm ảnh hướng đến tiến độ thi công các dự án, do đa số hợp đồng xây dựng đã ký kết là hợp đồng theo đơn giá cố định, nên không được điều chỉnh giá.

Trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05 và nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đảm bảo thời gian theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, trong năm 2021, UBND tỉnh tổ chức hơn 20 cuộc họp về chỉ đạo đôn đốc, công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công (trung bình khoảng 2 cuộc/tháng). Nhờ vậy, Lào Cai luôn nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Cụ thể, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 94% kế hoạch, trong đó: Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tập trung, vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo lĩnh vực đạt 100% kế hoạch; vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh đạt 98% kế hoạch; vốn dự phòng ngân sách Trung ương giao năm 2020 đạt 93% kế hoạch.

Năm 2022, tỉnh tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với chủ trương đó, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch; khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết, khả thi cho bước triển khai thực hiện dự án.

Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn; xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền.

Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu...

https://baolaocai.vn/bai-viet/354448-giai-ngan-von-dau-tu-cong-la-nhiem-vu-chinh-tri-quan-trong

Theo Thanh Nam/LCĐT

Tin Liên Quan

Chia sẻ thịnh vượng, hướng tới tương lai

Đó là chủ đề Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tư huyện Văn Bàn tổ chức sáng 18/6. Đây là huyện điển hình đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh và bền vững.

Công bố Quy hoạch xây dựng chi tiết Khu đô thị mới, làng thể thao Olympic Tây Bắc thành phố Lào Cai

Chiều 9/6, tại trụ sở UBND phường Bình Minh, UBND thành phố Lào Cai tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới, làng thể thao Olympic Tây Bắc thành phố Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cần nhanh chóng đầu tư Cảng Hàng không Sa Pa

Sáng 25/4, Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức cuộc họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 – Xây dựng Cảng Hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Tài chính đề nghị rà soát tổng mức đầu tư sân bay Sa Pa

Bộ Tài chính vừa góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án thành phần 2 xây dựng Cảng hàng không (giai đoạn 1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Sa Pa.

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn các ngành, địa phương tỉnh Lào Cai đã xây dựng, lồng ghép các nội dung vào chương trình công tác hàng năm. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến...

Phân hiệu Ðại học Thái Nguyên tại Lào Cai: Ðẩy mạnh hợp tác quốc tế

Thời gian qua, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, từ đó thúc đẩy và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.