Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

Chiều 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối tới 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Tại điểm cầu Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lào Cai. 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Một trong các vấn đề quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TW là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân.

Hội nghị triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục duy trì, phát huy những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, những thành tựu đã đạt được của Đề án 1501 và đưa ra các nhiệm vụ đột phá của giai đoạn tiếp theo; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, của ngành giáo dục trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế; những diễn biến của tình hình thanh, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn hiện nay. Chương trình 1895 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ, khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Đề án 1501 giai đoạn 2015 - 2020, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đề ra một số chỉ tiêu cụ thể về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Theo đó, đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên, học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên, học sinh, sinh viên ở nông thôn, 60% thanh niên, học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030, đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng.

Phấn đấu đến năm 2025, đạt 25% thanh niên, học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30%, 30% và 25% các chỉ tiêu tương ứng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ các ý kiến đề xuất để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2015 - 2020, triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg, tỉnh Lào Cai đã có một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thu được một số kết quả quan trọng: Huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, ban hành các cơ chế chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh, thiếu niên và nhi đồng để các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt; triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 1, 2, 6; áp dụng các phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục STEM, ứng dụng CNTT; đổi mới công tác giáo dục lý tưởng chính trị, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, các cuộc thi; tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội; tích cực xây dựng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập.

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg trong giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/4/2022, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như: Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương đều phải triển khai thực hiện chương trình; ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo tính khả thi với đặc điểm của từng địa phương. Lào Cai sẽ tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Gắn việc học tập trong trường với trải nghiệm thực tế và học tập gắn với di sản; đề xuất ý tưởng khởi nghiệp và tạo điều kiện để ứng dụng vào thực tế. Tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong nhà trường. Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của địa phương; tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia các lớp, khóa học bồi dưỡng tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực hội nhập quốc tế, học ngoại ngữ, tin học; quảng bá và giới thiệu văn hóa các dân tộc Lào Cai ra thế giới; đầu tư kinh phí, vận động các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng các điểm vui chơi văn hóa, thể thao, giải trí cho thanh thiếu nhi, đặc biệt cho thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển đa dạng các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu nhi; tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đặc biệt với gia đình học sinh trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng lý tưởng và khơi gợi khát vọng cống hiến của tuổi trẻ...

https://baolaocai.vn/bai-viet/355781-tang-cuong-giao-duc-ly-tuong-cach-mang-dao-duc-loi-song-cho-thanh-thieu-nien-va-nhi-dong

Theo Hoàng Thu/LCĐT

Tin Liên Quan

Dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT giai đoạn nước rút

Đến thời điểm này, chỉ còn 2 tuần nữa là các em học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng thầy và trò các trường vẫn dồn sức ôn thi để củng cố lại kiến thức, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng đang đến gần. Không khí ôn thi tại các trường...

Đại đoàn kết - sức mạnh nội sinh để Lào Cai “cất cánh”

Với tỉnh Lào Cai, gắn với mỗi giai đoạn lịch sử, tinh thần đoàn kết luôn mang lại những giá trị cao quý không gì có thể đánh đổi và hôm nay, đoàn kết chính là sức mạnh, nguồn nội lực để Lào Cai “cất cánh”.

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai

Sáng 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống, chống tham nhũng,...

Vang mãi bản hùng ca chiến thắng Phố Ràng

Cách đây 73 năm, ngày 26/6/1949, bằng trận tập kích của quân chủ lực, cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Bảo Yên vào đồn Phố Ràng đã đập tan một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ trọng yếu của quân Pháp, góp phần giải phóng hàng chục vạn nhân dân các dân tộc Tây Bắc thoát khỏi ách...

Đoàn kết giữ bình yên trên biên giới

Những năm qua, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ, Nhân dân tại các huyện, thành phố có đường biên giới theo phương châm hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ...

Tín hiệu lạc quan trong xuất - nhập khẩu

Sau thời gian dài tạm dừng, từ đầu tháng 5/2022 đến nay, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đã thông quan trở lại, mở ra cơ hội xuất - nhập khẩu hàng hóa cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.