Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 545/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe Nhân dân đến năm 2030.

Chương trình nhằm tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh.

Chương trình đặt ra mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y; đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Tăng cường năng lực của lực lượng quân y, dân y kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh. Hoàn thiện tổ chức và năng lực của lực lượng dự bị động viên ngành y tế, lực lượng huy động ngành y tế.

Theo đó, đặt chỉ tiêu hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho 30-50 cơ sở y tế kết hợp quân dân y, trong đó đầu tư cho 5 Trung tâm y tế quân dân y các huyện đảo đủ khả năng phẫu thuật loại 2, đủ khả năng xử trí cấp cứu, điều trị tại chỗ, hạn chế trường hợp chuyển về tuyến sau. Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn cho trên 5.000-10.000 lượt cán bộ, nhân viên các cơ sở y tế kết hợp quân dân y…

Bên cạnh đó, phấn đấu khám, chữa bệnh cho trên 200.000 người dân, đối tượng chính sách tại các khu vực an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa; tổ chức 10-15 lớp huấn luyện, diễn tập phối hợp quân dân y trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh…

Để đạt được các mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra như: Hỗ trợ triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế quân y, dân y tuyến y tế cơ sở có đủ khả năng xử trí cấp cứu ban đầu và điều trị các bệnh thường gặp; hoàn thiện hệ thống cấp cứu, vận chuyển, thu dung điều trị kết hợp quân dân y trong khu vực phòng thủ; luân phiên, luân chuyển cán bộ y tế tại các cơ sở kết hợp quân dân y theo quy định.…

Nguyễn Thảo

Tin Liên Quan

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nông sản Việt chú trọng thị trường trong nước

Với quy mô dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, nhưng chưa được doanh nghiệp khai thác triệt để và hiệu quả.

Yêu cầu mới về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ được nhấn mạnh như một nhiệm vụ kinh tế để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước phù hợp bối cảnh thời đại. Bên cạnh đó, cũng không khó để nhận ra những yêu cầu cấp bách về nâng cao tính...

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập,...

Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn được soi đường bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh1 là một trong những cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay đổi về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.