Gắn nội dung phân cấp, đổi mới với cải cách hành chính

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh việc phân cấp, đổi mới nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong thực hiện quy định của từng ngành, địa phương, đơn vị.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 45 ngày 16/4/2021 sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV là “Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc”, tỉnh Lào Cai xác định cần thực hiện phân cấp, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực nhằm giải phóng nguồn lực, khơi nguồn sáng tạo, quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch của từng năm, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

UBND tỉnh đã đề xuất và được Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương cho phép triển khai thực hiện đối với 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới. Việc đẩy mạnh phân cấp, đổi mới là bước đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền,  phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng sở, ngành, địa phương, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành của từng cấp, từng ngành; thúc đẩy đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo quy định trước đây, chủ tịch UBND huyện được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng và Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 7 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Thực hiện nội dung phân cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất giao chính quyền huyện, thành phố, thị xã chủ động quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Từ đó, tăng quyền chủ động, tự chủ ngân sách, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực để triển khai các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện nội dung đổi mới, sở đã giảm thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp xuống còn tối đa 1,5/3 ngày theo quy định; xử lý hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày (đối với hồ sơ hợp lệ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Cùng với đó, thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính qua mạng điện tử…

Ngành tài chính triển khai hiệu quả các nội dung phân cấp, đổi mới.

Các cơ quan trong ngành tài chính thì chủ động, tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung, gồm: Phân cấp trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản nhà nước; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công (phân cấp về quản lý, sử dụng tài sản công; phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản); ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; đổi mới thu phí du lịch trực tiếp vào giá vé tham quan một số điểm di tích, danh lam, thắng cảnh.

Theo đó, phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm, đồng thời tạo sự chủ động cho các cơ quan sử dụng ngân sách, giảm bớt thủ tục hành chính. Còn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 theo hướng đổi mới về tiêu thức phân chia nguồn thu và mức độ tăng cường phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã nhằm khuyến khích chính quyền cấp huyện, cấp xã tích cực tham gia quản lý, khai thác nguồn thu, tăng tính chủ động trong điều hành thu, chi ngân sách...

Ông Phan Trung Bá cho biết thêm: Để việc triển khai các nội dung phân cấp, đổi mới hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư rất tích cực kiểm tra, giám sát, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, từ đó thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời điều chỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ…

Tuy nhiên, thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền, đổi mới trong quản lý nhà nước vẫn bộc lộ những bất cập, hạn chế, ví dụ: Hệ thống pháp lý quy định về phân cấp, phân quyền chưa thực sự rõ ràng, một số quy định chỉ dừng lại ở những nguyên tắc, yêu cầu mà chưa có những cơ chế cụ thể. Nhiều đơn vị, địa phương chưa cải cách mạnh mẽ, chủ động đề xuất, kiến nghị các nội dung phân cấp, đổi mới; một số nội dung phân cấp, phân quyền chưa triệt để, trách nhiệm chưa rõ ràng; chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị; chính quyền các địa phương chưa thực sự vào cuộc trong các nội dung được giao phân quyền...

Xác định đẩy mạnh phân cấp, đổi mới là bước đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nội dung này trong năm 2022. Các nội dung bao phủ đời sống xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, đầu tư và các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2022, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đồng ý triển khai thực hiện 16/22 nội dung phân cấp, đổi mới trong năm 2022 và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất 6 nội dung phân cấp, đổi mới trong tháng 6 này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai tốt các nội dung phân cấp, đổi mới gắn với cải cách hành chính và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách sau khi được thông qua phát huy hiệu quả trong thực tế.     

https://baolaocai.vn/bai-viet/357458-gan-noi-dung-phan-cap-doi-moi-voi-cai-cach-hanh-chinh             

Theo Viết Vinh/LCĐT

Tin Liên Quan

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.

Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Sau 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Lào Cai năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, thiết bị, được Quân khu 2 đánh giá đạt loại xuất sắc.