Gắn nội dung phân cấp, đổi mới với cải cách hành chính

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh việc phân cấp, đổi mới nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong thực hiện quy định của từng ngành, địa phương, đơn vị.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 45 ngày 16/4/2021 sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV là “Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc”, tỉnh Lào Cai xác định cần thực hiện phân cấp, đổi mới trên tất cả các lĩnh vực nhằm giải phóng nguồn lực, khơi nguồn sáng tạo, quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch của từng năm, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

UBND tỉnh đã đề xuất và được Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương cho phép triển khai thực hiện đối với 16 nội dung phân cấp và 16 nội dung đổi mới. Việc đẩy mạnh phân cấp, đổi mới là bước đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền,  phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng sở, ngành, địa phương, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành của từng cấp, từng ngành; thúc đẩy đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Theo quy định trước đây, chủ tịch UBND huyện được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng và Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 7 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng. Thực hiện nội dung phân cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất giao chính quyền huyện, thành phố, thị xã chủ động quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Từ đó, tăng quyền chủ động, tự chủ ngân sách, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực để triển khai các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện nội dung đổi mới, sở đã giảm thời gian đăng ký thành lập mới doanh nghiệp xuống còn tối đa 1,5/3 ngày theo quy định; xử lý hồ sơ và trả kết quả ngay trong ngày (đối với hồ sơ hợp lệ) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Cùng với đó, thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính qua mạng điện tử…

Ngành tài chính triển khai hiệu quả các nội dung phân cấp, đổi mới.

Các cơ quan trong ngành tài chính thì chủ động, tích cực tham mưu cho cấp có thẩm quyền đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đổi mới cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về các nội dung, gồm: Phân cấp trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản nhà nước; phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công (phân cấp về quản lý, sử dụng tài sản công; phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản); ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025; đổi mới thu phí du lịch trực tiếp vào giá vé tham quan một số điểm di tích, danh lam, thắng cảnh.

Theo đó, phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm, đồng thời tạo sự chủ động cho các cơ quan sử dụng ngân sách, giảm bớt thủ tục hành chính. Còn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 theo hướng đổi mới về tiêu thức phân chia nguồn thu và mức độ tăng cường phân cấp nguồn thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã nhằm khuyến khích chính quyền cấp huyện, cấp xã tích cực tham gia quản lý, khai thác nguồn thu, tăng tính chủ động trong điều hành thu, chi ngân sách...

Ông Phan Trung Bá cho biết thêm: Để việc triển khai các nội dung phân cấp, đổi mới hiệu quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư rất tích cực kiểm tra, giám sát, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, từ đó thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, bất cập để kịp thời điều chỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ…

Tuy nhiên, thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền, đổi mới trong quản lý nhà nước vẫn bộc lộ những bất cập, hạn chế, ví dụ: Hệ thống pháp lý quy định về phân cấp, phân quyền chưa thực sự rõ ràng, một số quy định chỉ dừng lại ở những nguyên tắc, yêu cầu mà chưa có những cơ chế cụ thể. Nhiều đơn vị, địa phương chưa cải cách mạnh mẽ, chủ động đề xuất, kiến nghị các nội dung phân cấp, đổi mới; một số nội dung phân cấp, phân quyền chưa triệt để, trách nhiệm chưa rõ ràng; chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị; chính quyền các địa phương chưa thực sự vào cuộc trong các nội dung được giao phân quyền...

Xác định đẩy mạnh phân cấp, đổi mới là bước đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nội dung này trong năm 2022. Các nội dung bao phủ đời sống xã hội, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, đầu tư và các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2022, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành văn bản đồng ý triển khai thực hiện 16/22 nội dung phân cấp, đổi mới trong năm 2022 và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất 6 nội dung phân cấp, đổi mới trong tháng 6 này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai tốt các nội dung phân cấp, đổi mới gắn với cải cách hành chính và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách sau khi được thông qua phát huy hiệu quả trong thực tế.     

https://baolaocai.vn/bai-viet/357458-gan-noi-dung-phan-cap-doi-moi-voi-cai-cach-hanh-chinh             

Theo Viết Vinh/LCĐT

Tin Liên Quan

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh...

Thảo luận sôi nổi vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Trong nội dung làm việc sáng 8/12, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp.

Ngày làm việc thứ Nhất Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, sáng 7/12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Vận động viên người Lào Cai giành Huy chương Vàng tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á

Với phần thi đấu xuất sắc, ngày 7/12, vận động viên Lý Thị Huệ (người Lào Cai) trong đội hình đội tuyển quốc gia đã giành Huy chương Vàng ở nội dung vật tự do nữ hạng 43 kg tại Giải Vật vô địch Đông Nam Á năm 2023.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp cuối năm 2023).

Bảo đảm an toàn an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

Sáng 07/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 2.000 đại biểu tham dự.