Lào Cai: Ưu tiên chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi thủ tục hành chính từ truyền thống sang điện tử

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương cần xác định việc giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần ưu tiên chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên với nhiều giải pháp cụ thể để thay đổi từ truyền thống (hồ sơ giấy) sang môi trường điện tử (ứng dụng công nghệ thông tin).

Người dân giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gắn với quá trình tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân theo những yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2022 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương.

Tập trung rà soát, đánh giá lại chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm. Cơ cấu, số lượng nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, bộ phận “Một cửa”và các phòng chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành trên phần mềm Igate; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu đơn vị, lãnh đạo phụ trách và cá nhân để hồ sơ chậm, muộn trả kết quả nhiều với lý do không chính đáng trong giải quyết thủ tục hành chính hoặc có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức như điều chuyển công tác, hoặc xử lý kỷ luật, buộc thôi việc...

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đề xuất đầu tư trang thiết bị tại bộ phận"một cửa"để đáp ứng điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tăng cường kiểm soát, đánh giá việc giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh, hạn chế tối đa tỷ lệ chậm, muộn trong giải quyết công việc. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Rà soát các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất UBND tỉnh đơn giản các bước trong quy trình thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn các huyện để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác để tổ chức kiểm tra, đánh giáviệc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn thuộc lĩnh vực đất đai và tổ chức bộ máy, con người, trang thiết bị tại Chi nhánh các Văn phòng đăng ký đất đai; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những nội dung có liên quan trước ngày 25/8/2022.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trên phần mềm một cửa điện tử Igate để giải quyết thủ tục hành chính.

 Trung tâm phục vụ hành chính công giám sát hồ sơ thủ tục hành chính đầu vào và kết quả đầu ra theo ngày để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, hạn chế hồ sơ chậm muộn, giảm thiểu tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Rà soát thời gian thủ tục hành chính lĩnhvực đất đai, từ đó đề xuất mức cắt, giảm thời gian cho phù hợp theo quy định và điều kiện thực tế.

Lào Cai chỉ đạo bổ sung chức năng kiểm soát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của từng tổ chức, cá nhân; chức năng gửi thông báo tiến độ thực hiện giải quyết hồ sơ của người dân qua ứng dụng di động (Mobile App)...) tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính./.

Thu Hiền

Tin Liên Quan

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.

Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Sau 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Lào Cai năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, thiết bị, được Quân khu 2 đánh giá đạt loại xuất sắc.