Thí điểm chuyển Ban tiếp công dân về Thanh tra tại huyện Bảo Yên: Ghi nhận bước đầu

Từ năm 2016, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Bảo Yên thực hiện thí điểm mô hình chuyển Ban tiếp công dân từ Văn phòng HĐND - UBND sang cơ quan Thanh tra huyện.

Theo đó, Ban tiếp công dân huyện được kiện toàn gồm 6 người, trong đó Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng ban; 1 cán bộ tiếp công dân chuyên trách là công chức của Thanh tra huyện; 1 cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; 1 cán bộ thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch; 1 cán bộ thuộc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 1 cán bộ thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Là thành viên Ban tiếp công dân huyện, đều đặn thứ 5 hằng tuần, anh Tráng Chểnh Mìn, thanh tra viên Thanh tra huyện Bảo Yên trực tiếp công dân tại cơ quan. Anh Mìn cho biết: Trong ngày tiếp công dân, tôi phải cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ nào cũng cần thiết nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hiệu quả công việc. Điều này đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực rất nhiều.

Ưu điểm lớn của mô hình chuyển Ban tiếp công dân huyện về Thanh tra huyện là cắt giảm được 30% thời gian xử lý các kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hằng tháng, Trưởng ban trực tiếp công dân 2 buổi tại trụ sở tiếp công dân, ngoài ra thường xuyên nhận ủy quyền tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện khi có công việc đột xuất, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra. Các thành viên trong Ban tiếp công dân huyện do các cơ quan cử ra kiêm nhiệm trực tiếp công dân, luân phiên vào các ngày làm việc trong tuần. Riêng cán bộ tiếp công dân chuyên trách thuộc Thanh tra huyện, vừa trực tiếp dân, vừa đảm nhận nhiệm vụ xử lý đơn, thư từ tất cả các nguồn chuyển đến; theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn, thư của các đơn vị trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Thanh tra huyện phân công.

Theo đánh giá của UBND huyện Bảo Yên, viêc thí điểm mô hình bước đầu thu được một số kết quả. Nổi bật, phòng tiếp công dân luôn có người trực, tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần; cắt giảm 30% thời gian xử lý đơn, thư sau khi tiếp nhận (hiện còn 7/10 ngày); đơn, thư được xử lý chính xác; hướng dẫn người dân chuyển đơn, thư đến đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết. Đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của công dân được sắp xếp theo thứ tự khoa học và cơ bản thu về 1 đầu mối là Thanh tra huyện để xử lý, tổng hợp, báo cáo, do đó việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn, thư kịp thời hơn, dần khắc phục tình trạng chậm giải quyết hoặc giải quyết kéo dài, không dứt điểm. Đặc biệt, việc thực hiện mô hình còn góp phần giải quyết căn bản đơn, thư tồn đọng từ nhiều năm trước; chấn chỉnh được tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; nhiều đơn, thư, kiến nghị của công dân được giải quyết ngay tại trụ sở tiếp công dân của huyện.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, huyện Bảo Yên tiếp 245 lượt/266 công dân, với 241 việc. Riêng Ban tiếp công dân huyện tiếp 120 lượt/126 người/117 việc. UBND huyện tiếp nhận 181 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, gồm đơn nhận qua tiếp công dân và đơn nhận qua các nguồn khác. Ghi nhận chung, số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm so với cùng kỳ, 100% đơn thuộc thẩm quyền được giải quyết theo đúng quy định.

Những ưu điểm ban đầu từ việc thí điểm mô hình chuyển Ban tiếp công dân huyện về Thanh tra huyện phụ trách thời gian qua là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Công Hữu, Chánh Thanh tra huyện Bảo Yên, mô hình cũng bộc lộ một số hạn chế. Đó là, tất cả thành viên Ban tiếp công dân đều kiêm nhiệm, trong khi nhiệm vụ chuyên môn có nhiều phát sinh; cùng lúc phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, hiệu quả công việc; thành viên Ban tiếp công dân của các cơ quan cử ra, quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có việc cần đến lại cử người khác trực thay, nên chất lượng tiếp công dân không cao.

Một hạn chế khác là hầu hết thành viên Ban tiếp công dân của các cơ quan cử ra không xử lý được đơn, thư, công việc của Ban tiếp công dân chủ yếu dồn vào cơ quan Thanh tra xử lý và giải quyết, dẫn đến nhiệm vụ chuyên môn của Thanh tra bị quá tải, hạn chế hiệu quả và tiến độ. Một bất cập nữa là khối lượng công việc tăng, nhưng số lượng biên chế của cơ quan Thanh tra không tăng, đây là áp lực đối với thanh tra viên nằm trong Ban tiếp công dân.

Ghi nhận thực tế tại huyện Bảo Yên, việc thí điểm mô hình chuyển Ban tiếp công dân huyện về Thanh tra huyện phụ trách thời gian qua mang lại hiệu quả lớn nhất là các ý kiến, kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tiếp nhận đầy đủ và cơ quan Thanh tra tham mưu giải quyết kịp thời, cắt giảm 30% thời gian xử lý. Nếu mô hình trên vẫn tiếp tục thực hiện thời gian tới, rõ ràng cũng cần khắc phục những hạn chế đang đặt ra, để thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế.

https://baolaocai.vn/bai-viet/359664-thi-diem-chuyen-ban-tiep-cong-dan-ve-thanh-tra-tai-huyen-bao-yen-ghi-nhan-buoc-dau

Theo Thành Phú/LCĐT

Tin Liên Quan

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.

Lào Cai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Sau 2 ngày diễn ra, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Lào Cai năm 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, thiết bị, được Quân khu 2 đánh giá đạt loại xuất sắc.