Bản tin số 407 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 11/9/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 29/8 - 04/9/2022: 505 trường hợp (tăng 99 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 228 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 62 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 59 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 48 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 43 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 26 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 18 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 15 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 04 trường hợp.

- Tỉnh khác : 02 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 185.177 bệnh nhân. Trong đó: 184.716 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 461 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 461 bệnh nhân.

- Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 05/9 - 11/9/2022: 26 trường hợp (tăng 02 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 18 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 08 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 435 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 210 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 11 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 25 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 60 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 21 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 56 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 04 bệnh nhân; Mường Khương: 18 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 30 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 459 trường hợp.

- Triệu chứng lâm sàng nhẹ: 01 trường hợp.

- Thở oxy marsk, gọng kính: 01 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.179.931 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 112.069 người (chiếm 95,76% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 84.217 người (chiếm 71,96% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.082 người (chiếm 99,72% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 83.378 người (chiếm 97,72% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 52.217 (chiếm 61,2% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.223 người (chiếm 99,84% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.319 người (chiếm 99,24% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 783.764người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.817 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 397.152 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 143.457 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 14.987 người, đạt 97,99%; Mũi 2: 11.677 người, đạt 76,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.035 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.034 người, đạt 99,99%; Mũi nhắc lại: 7.341, đạt 73,15% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.969 người, đạt 100%; Mũi 2: 72.966 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 62.659 người. Mũi nhắc lại lần 2: 30.922 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.337 người, đạt 98,53%; Mũi 2: 8.437 người, đạt 67,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.867 người, đạt 99,02%; Mũi 2: 9.824 người, đạt 98,59 %; Mũi nhắc lại: 6.066 người, đạt 60,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.048 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 53.686 người, đạt 99,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.966 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.320 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.514 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.694 người, đạt 98,14%; Mũi 2: 10.608 người, đạt 82,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.539 người, đạt 99,01%; Mũi 2: 9.391 người, đạt 97,48%; Mũi nhắc lại: 6.599 người, đạt 68,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.036 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 48.703 người, đạt 99,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.659 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.824 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.986 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.820 người, đạt 93,16%; Mũi 2: 8.473 người, đạt 73,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.411 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.139 người, đạt 96,69%; Mũi nhắc lại: 5.389 người, đạt 64,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.970 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 40.719 người, đạt 99,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.360 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.257 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.879 người, đạt 96,42%; Mũi 2: 9.202 người, đạt 81,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.608 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.381 người, đạt 97,02%; Mũi nhắc lại: 4.945 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.618 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.501 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.276 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.299 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.978 người, đạt 95,44%; Mũi 2: 7.223 người, đạt 62,79% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.381 người, đạt 96,25%; Mũi nhắc lại: 4.670 người, đạt 47,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.619 người, đạt 99,36%; Mũi 2: 41.596 người, đạt 99,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.043 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.346 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.175 người, đạt 62,72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.077 người, đạt 99,51%; Mũi 2: 4.861người, đạt 95,28%; Mũi nhắc lại: 2.482 người, đạt 48,65% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.445 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.405 người, đạt 99,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.496 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.617 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.877 người, đạt 93,27%; Mũi 2: 14.432 người, đạt 67,72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.796 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.779 người, đạt 99,78%; Mũi nhắc lại: 8.085 người, đạt 54,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.535 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.489 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.607 người. Mũi nhắc lại lần 2: 33.273 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.387 người, đạt 96,27%; Mũi 2: 9.990 người, đạt 71,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.003 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 9.588 người, đạt 95,84%; Mũi nhắc lại: 6.640 người, đạt 66,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.983 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.254 người, đạt 97,25% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.567 người. Mũi nhắc lại lần 2: 20.243 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông