Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Quang cảnh hội nghị chiều 30/11

Như Báo Lào Cai đã đưa tin, sau phiên khai mạc và quán triệt các văn bản của Trung ương, hội nghị đã chia 4 tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường nhằm cho ý kiến đối với 12 báo cáo, kế hoạch, quy chế, nghị quyết… Đặc biệt là cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại phiên thảo luận ở tổ, có 34 ý kiến tham gia vào kế hoạch điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023, trong đó có những dự báo khó khăn về khai thác nguồn thu so với dự toán. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Dương Đức Huy tham luận về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thu hút đầu tư.

Các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài nêu những khó khăn về cơ chế, chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng và các rào cản phát triển.

Các đại biểu tham gia thảo luận đối với báo cáo đánh giá kết quả triển khai năm 2022 về 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022; cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu các ngành, địa phương cần nâng cao tính chủ động, quyết liệt hơn nữa trong điều hành, quản lý.

Tiếp tục thảo luận tại hội trường, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ngành đã nêu một số đề xuất, kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong huy động, giải phóng nguồn lực; triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhất là liên quan đến quy trình thực hiện, quy định đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù, giải phóng mặt bằng; sự chủ động, sáng tạo của các ngành, địa phương. 

Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu tăng trưởng qua dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó lựa chọn chủ đề phát triển của năm 2023 là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”. 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì một tổ thảo luận vào sáng 30/11. 

Giám đốc Sở Tài chính Ngô Đức Ảnh nêu kiến nghị. 

Thảo luận ở tổ về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chủ trì một tổ thảo luận. 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Giang chủ trì một tổ thảo luận. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường chủ trì một tổ thảo luận. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thông điệp và chủ đề phát triển năm 2023 là rất đúng, trúng trong giai đoạn, tình hình, yêu cầu thực tế. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, ngành, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tăng cường công tác dự đoán, dự báo tình hình, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh, từng địa phương, ngành, lĩnh vực. Nhiệm vụ trước mắt là tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho Nhân dân bảo đảm vui tươi, lành mạnh, mọi người, mọi nhà đều có tết.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng; tiếp tục rà soát, xây dựng, chỉnh sửa các quy định, quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương và thực tiễn của tỉnh. 

Thể hiện sự quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh Lào Cai năm 2023 đạt ở mức cao nhất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hoàn thành nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch, công trình, dự án  lớn, quan trọng của tỉnh; tích cực triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư tại một số dự án, công trình. 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong kết luận hội nghị. 

Đối với công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong công tác xây dựng tổ chức đảng thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức, biên chế theo quy định; thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ nhiệm vụ phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thường xuyên thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Theo Cao Cường/LCĐT

Tin Liên Quan

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dự Lễ chào cờ trên đỉnh Fansipan và trồng cây tại huyện Bảo Yên

Chiều 27/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm quần thể du lịch tâm linh, dự Lễ chào cờ Tổ quốc trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa) và tham gia trồng cây nhân dịp Xuân...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

Sáng 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ phát động tết trồng cây, trồng rừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong: Mục tiêu đặt ra của năm càng cao thì cần phải cố gắng, nỗ lực hơn

Sáng 27/1, trong ngày làm việc đầu tiên của đầu xuân năm mới, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị gặp mặt và triển khai nhiệm vụ sau tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

232 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2

Theo Quyết định số 552, Tỉnh ủy sẽ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 232 đảng viên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023).

Đồn Biên phòng Si Ma Cai (Việt Nam) chúc tết Đại đội quản lý biên giới huyện Mã Quan (Trung Quốc)

Ngày 22/1 (mùng 1 tết Quý Mão), tại mốc biên giới 171, Đồn Biên phòng Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) tổ chức gặp mặt, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sỹ Đại đội quản lý biên giới huyện Mã Quan (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

“Dệt gấm hoa” bên bờ Hồng Hà

Sông Hồng chỉ khi về đến thành phố Lào Cai mới trọn vẹn đôi bờ chảy vào lòng đất Việt. Cuộc gặp gỡ tình cờ đôi dòng xanh - đỏ và sự chở che, bao bọc của hai dãy núi, thiên tạo cho thành phố Lào Cai vị trí địa lý thuận lợi, là nơi “tụ thủy, quần sơn”. Chính tại khu vực ngã ba sông này, hàng trăm...