Tình hình thu hút, vận động và quản lý các dự án FDI trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2012

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 27 dự án FDI đang hoạt động, tổng mức đầu tư đăng ký đạt 501 triệu USD.
Với những chủ trương, định hướng của Chính phủ trong việc tăng cường công tác thu hút, vận động và quản lý nguồn vốn FDI, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2012  các dự án FDI đã đạt được những kết quả khả quan: doanh thu từ khối doanh nghiệp FDI bằng 60,5% so với năm 2011 (do năm 2012 Chính phủ cấm xuất khẩu quặng sắt từ mỏ Quý Sa); thu ngân sách nhà nước tăng hơn 180% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng vốn đầu tư FDI giải ngân năm 2012 ước đạt 80 triệu USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ. Trong đó các dự án có tiến độ giải ngân cao chủ yếu là các dự án lớn, trọng điểm như: Dự án Khai thác mỏ sắt Quý Sa và Xây dựng nhà máy Gang Thép Lào Cai; Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Séo Chung Hô. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có tổng doanh thu của khối doanh nghiệp FDI ước đạt 17 triệu USD, số nộp ngân sách trong năm đạt 10,1 triệu USD. Tổng số lao động tại các doanh nghiệp FDI theo đăng ký là hơn 1 nghìn lao động, bằng gần 110% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số những khó khăn như: chưa thu hút được các dự án đầu tư lớn từ các nước phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ …) hoạt động trên các lĩnh vực khuyến khích đầu tư có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao; các dự án quy mô nhỏ có tiến độ giải ngân chậm; nhiều dự án đã thực hiện đầu tư, song hầu như không hoạt động, hiệu quả sử dụng đất kém, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư; nguồn lao động đáp ứng yêu cầu để cung ứng cho các dự án đầu tư lớn còn thiếu.

Năm 2013 phấn đấu giải ngân vốn đầu tư đạt gần 114 triệu USD, bằng 142% năm 2012; doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 30 triệu USD, bằng 177% năm 2012; Thuế, phí và các khoản nộp NSNN đạt 12 triệu USD, bằng 119% năm 2012; Số dự án được cấp mới trong năm là 02 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 30 triệu USD; Tiến hành rà soát thu hồi, chấm dứt hoạt động của 02 dự án với tổng vốn đầu tư 3 triệu USD./.
Ánh Nguyễn (Nguồn Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Tin Liên Quan

Lào Cai xếp thứ 2 khu vực miền núi phía Bắc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 27/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp (VCCI) công bố báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021.

Lào Cai: Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính côngcấp tỉnh năm 2021

Với mục tiêu đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021 được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất của cả nước; đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc; xếp trong nhóm 3 địa phương đứng đầu các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; UBND tỉnh Lào...

Những kết quả nổi bật sau 30 năm thu hút đầu tư

Sau 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tỉnh Lào Cai đã có 61 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 623,5 triệu USD và được đánh giá là một tỉnh khá thành công về thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ở...

Toàn tỉnh có 27 dự án FDI đang triển khai

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 27 dự án FDI (vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) đang triển khai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 505 triệu USD.

Những bước chuyển tích cực từ thu hút đầu tư nước ngoài

Trong giai đoạn 2006 đến nay, số lượng dự án đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ bằng 81,2% của giai đoạn 1996 - 2005, song tổng vốn đầu tư cam kết gấp 10,5 lần, mức đầu tư bình quân dự án gấp 12,9 lần. Công tác thu hút FDI của Lào Cai đạt được kết quả khả quan, tích...

Công tác quản lý dự án FDI 6 tháng đầu năm 2013

Công tác thu hút đầu tư mà trọng tâm là thu hút FDI được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên của tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2013, FDI Lào Cai đã thu hút được 2 dự án mới, nâng tổng số lên 29...