Chính sách ưu đãi

Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả tại Sa Pa. 

1. Tiền thuê đất:

+ Thời gian thuê đất bằng với thời gian của đời dự án, tối đa không quá 50 (năm mươi) năm. 

+ Miễn tiền thuê đất 07 (bảy) năm đối với các dự án đầu tư thông thường

+ Miễn tiền thuê đất 11 (mười một) năm đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư. 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo.

+ Mức thuế suất thông thường áp dụng là 10%. 

3. Chuyển lỗ: 

+ Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. 

+ Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ. 

4. Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. 

5. Giải phóng mặt bằng:

+ Các cơ quan chức năng liên quan sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các bước theo quy định để giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn các chi phí đền bù giải phóng mặt bằng chi trả cho nhân dân.

+ Sở TNMT, UBND huyện sẽ bố trí khu vực tái định cư để Nhà đầu tư thực hiện quy trình tái định cư cho nhân dân được giải phóng mặt bằng.

6. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

+ Thuế suất: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

+ Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc

+ Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất sản phẩm trồng trọt. 

8. Hỗ trợ doanh nghiệp về lao động:

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đào tạo lao động theo nhu cầu. 

 

Tin Liên Quan

Hiện thực hóa nghị quyết đại hội về phát triển công nghiệp

Với định hướng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp nhẹ (dệt may), Lào Cai kỳ vọng đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 45% trong cơ cấu kinh tế và giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên DTTS

Thanh niên chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh, trong đó 58% là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích trong mọi hoạt động.

Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất thủy sản

Những năm gần đây, nuôi thủy sản phát triển mạnh cả về diện tích mặt nước, năng suất, sản lượng, giá trị kinh tế và dần khẳng định vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp của tỉnh.

Công bố quy hoạch chi tiết xây dụng cụm công nghiệp Bát Xát

Chiều 29/11, tại UBND thị trấn Bát Xát, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức công bố quyết định phê duyệt của UBND huyện về đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Bát Xát.

Quy hoạch đất dành cho phát triển nhà ở xã hội

Trước nhu cầu nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động có thu nhập trung bình, thấp ngày càng tăng, tỉnh Lào Cai đã quy hoạch các vị trí phù hợp để phát triển nhà ở xã hội.

Hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài

Ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài