Một số chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư tỉnh Lào Cai

Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai năm 2019 - 2020

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cơ bản: Ưu tiên các dự án chế biến sâu khoáng sản; các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; các dự án hoạt động trên các ngành công nghiệp phụ trợ, vật liệu mới.

Lĩnh vực du lịch - dịch vụ: Ưu tiên thu hút các dự án phát triển du lịch tại địa phương có nhiều thế mạnh đặc thù, phát triển về du lịch tại các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát; các dự án phát triển dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu đô thị thành phố Lào Cai. Các dự án trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch tại trung tâm các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Lĩnh vực nông nghiệp: Khuyến khích các dự án nông nghiệp quy mô sản xuất lớn, công nghệ cao trong chuỗi sản xuất- cung ứng phân phối ổn định trên cơ sở đặc thù khí hậu của một số vùng của tỉnh Lào Cai như các dự án nuôi trồng thủy sản nước lạnh, khu chăn nuôi tập trung đại gia súc lớn./.

Ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tiền thuê đất: Thời gian thuê đất bằng với thời gian của đời dự án, tối đa không quá 50 năm. Miễn tiền thuê đất 07 năm đối với các dự án đầu tư thông thường. Miễn tiền thuê đất 11 năm đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Miền thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Mức thuế suất thông thường áp dụng là 10%.

Chuyển lỗ: Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Thuế thu nhập cá nhân: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Giải phóng mặt bằng: Các cơ quan chức năng liên quan sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các bước theo quy định để giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn các chi phí đền bù GPMB chi trả cho nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện sẽ bố trí khu vực tái định cư để Nhà đầu tư thực hiện quy trình tái định cư cho nhân dân được GPMB.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Thuế suất: Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc; hỗ trợ đầu tư sản xuất sản phẩm trồng trọt.

Hỗ trợ doanh nghiệp về lao động: Hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đào tạo lao động theo nhu cầu./.

Tin Liên Quan

Điểm hẹn của các nhà đầu tư

Lào Cai xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, duy trì vị thế số 1 trong các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc về môi trường đầu tư kinh doanh. Lào Cai được nhận định là “điểm hẹn” của các nhà đầu tư khi tiếp tục thu hút được nhiều dự án chất lượng, giá...

Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Lào Cai

Danh sách 03 dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 – 2020

Danh mục bổ sung dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017

Danh mục bổ sung dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 – 2020

Lào Cai tiếp nhận 13 chương trình, dự án, khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 13 chương trình, dự án, khoản viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị vốn viện trợ trên 48,3 tỷ đồng. Lũy kế từ các năm trước là 30 chương trình, dự án, khoản viện trợ với tổng số vốn viện trợ đạt gần 92,6 tỷ...