OCOP Lào Cai

Lào Cai hỗ trợ 480 triệu đồng cho sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ phát triển sản...