Điển hình tiên tiến

Nông dân Lào Cai vâng lời Bác dặn

Xác định học và làm theo Bác phải bằng hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai sâu rộng nhằm tạo...

OCOP Lào Cai

Lào Cai hỗ trợ 480 triệu đồng cho sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ phát triển sản...