Điển hình tiên tiến

Nhớ lời Bác dạy, đảng viên đi trước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, là người cán bộ, đảng viên, phải gương mẫu đi đầu trong mọi việc để thúc đẩy phong trào, lôi cuốn mọi...

OCOP Lào Cai

Lào Cai hỗ trợ 480 triệu đồng cho sản phẩm đạt chứng nhận OCOP

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các huyện, thành phố để hỗ trợ phát triển sản...