Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai

Ngày 04/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND Quy định các chính sác đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

ảnh minh họa

Tại Nghị quyết, quy định đối tượng được  hỡ trợ là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, học sinh có bố mẹ hộ khẩu thường trú tại các thông, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đắc biệt khó khăn (xã khi III, thôn vùng 3 thuộc xã khu vực II); học sinh là người dân tộc thiểu số (trừ học sinh có hộ khẩu các phường ở thành phố Lào Cai).

Hỡ trợ 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng đối với các học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng nhà ở xã trường, phải ở tại trường (không đi đến trường và ở lại trong ngày);  hỗ trợ 80% mức lương cơ sở/học sinh/ tháng đối với học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ nhưng đi về trong ngày. Thời gian hưởng không quá 09 tháng/năm học.

Ngoài ra còn hỗ trợ 30 học sinh/trường có học lực giỏi nhất xếp theo thứ tự từ cao đến thấp (mỗi học kỳ chọn 30 học sinh, mỗi khối chọn 10 học sinh giỏi nhất) hỗ trợ 100% mức lương cơ sở/ học sinh/ tháng;…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Thu Giang

Tin Liên Quan

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế, găng tay y tế và trang phục phòng chống dịch

Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch.

Quy định mới về quản lý và sử dụng pháo hoa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định 137), có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế

Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14).

Quy định mới trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành nghị định số 128/NĐ/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định số 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Chỉnh phủ ban hành nghị định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.