Tin mới cập nhật26-10-2021

Lào Cai hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam

Nhằm phát triển du lịch Lào Cai tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến...

Khoảnh khắc Lào Cai