Lào Cai “vượt đích” thu ngân sách Nhà nước năm 2021

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy Đảng cùng sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách Nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021 “vượt đích” đạt trên 9.900 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 8.191 tỷ đồng, gồm thu từ thuế, phí và thu khác đạt 5.697 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất đạt 2.494 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu đạt 1.748 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 5,33%, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 82,38 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.

Cơ cấu kinh tế có sự thay đổi so với năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,14%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 46,71%; khu vực dịch vụ do bị ảnh hưởng lớn nhất bởi đại dịch Covid-19 nên cơ cấu giảm, chiếm 39,15%.

Sản xuất lương thực được mùa, diện tích, năng suất sản lượng đều đạt và vượt kế hoạch giao, ước đạt 337.744 tấn. Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, chất lượng rừng ngày càng tăng, ước cả năm trồng rừng đạt 10.038ha, tăng 65,1%. Công nghiệp tuy có một số khó khăn nhưng đã tập trung giải quyết nên giá trị sản xuất tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2020. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, đã hoàn thành một số công trình trọng điểm, công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công triển khai đúng tiến độ, nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu đạt 3.503 triệu USD, tăng 8,36% so với cùng kỳ. Công nhận 5 xã hoàn thành nông thôn mới, lũy kế có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nông thôn mới. Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần dân chủ, an toàn, đúng luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,98%.

Trong năm, tỉnh đã khẩn trương triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ. Tính đến ngày 31/12/2021, tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 59.451 đối tượng với kinh phí trên 104.790 triệu đồng, thực hiện chi trả cho 59.486 đối tượng với kinh phí trên 91.816 triệu đồng.

Cùng với những kết quả đạt được trong năm 2021, Lào Cai xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19; với những lợi thế của tỉnh, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, đặc biệt là quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ là tiền đề vững chắc để Lào Cai sớm phục hồi và phát triển.

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2022, với chủ đề hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện,” tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.

Theo đó, Lào Cai tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế.

Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo. Tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân...

Để đẩy mạnh phục hồi kinh tế - xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai giao các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Quỳnh Hoa

Tin Liên Quan

Hội đàm trực tuyến Lào Cai - Hà Khẩu về xuất khẩu nông sản qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành

Chiều 19/5, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã hội đàm trực tuyến với Chính quyền Nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để bàn phương án xuất khẩu nông sản tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Công an Lào Cai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh luôn tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ

Sáng 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ năm 2022.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông

Nhiệm vụ trong năm 2022 được đặt ra với Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai là tăng cường các biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, chú trọng xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Ảnh đẹp Lào Cai” năm 2022

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 – 12/7/2022).

Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tại thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai

Thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai là 2 địa phương trong tỉnh được lựa chọn triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường.