Tăng cường tin cậy, hợp tác hiệu quả Việt Nam-Nhật Bản

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam. Ðây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của Thủ tướng Kishida Fumio kể từ khi nhậm chức hồi tháng 10/2021, tiếp nối chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Mối quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản được thiết lập năm 2014 và không ngừng phát triển tốt đẹp, với sự tin cậy và hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực hợp tác. Việt Nam và Nhật Bản duy trì trao đổi chân thành, hữu nghị, tin cậy, thực chất và hiệu quả.

Hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực trọng yếu, nhất là kinh tế, y tế. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, là nước cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam phòng, chống Covid-19; viện trợ không hoàn lại vắc-xin cùng thiết bị, vật tư y tế.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu; hợp tác về y tế, lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu… được triển khai tích cực và có nhiều bước tiến; hợp tác giữa các địa phương, giao lưu văn hóa và nhân dân được tăng cường. Hai nước phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ và thúc đẩy liên kết kinh tế, hợp tác đa phương. Việt Nam ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò trong khu vực và trên thế giới, cùng Nhật Bản đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung “Hướng tới việc mở ra một giai đoạn mới của quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”, tạo động lực mới nâng tầm quan hệ hai bên. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu của Thủ tướng Kishida Fumio, các nhà lãnh đạo hai nước thảo luận các biện pháp cụ thể đẩy mạnh triển khai văn kiện quan trọng nêu trên.

Thủ tướng Kishida Fumio có thiện cảm và quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, nhiều lần thăm Việt Nam trên các cương vị và đóng góp tích cực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên Ðối tác chiến lược sâu rộng. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục đóng góp tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm chân thành và tin cậy. Chuyến thăm cũng góp phần đưa hợp tác Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Ðón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam là bước quan trọng tiếp tục triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đã được khẳng định tại Ðại hội XIII của Ðảng, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, củng cố và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè, đối tác.

Sự kiện đối ngoại quan trọng này tiếp tục khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; chia sẻ quan điểm trong những vấn đề cùng quan tâm và tăng cường phối hợp với Nhật Bản tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng Nhật Bản đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

https://nhandan.vn/xa-luan/tang-cuong-tin-cay-hop-tac-hieu-qua-viet-nam-nhat-ban-695437/

Theo nhandan.vn

Tin Liên Quan

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nông sản Việt chú trọng thị trường trong nước

Với quy mô dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, nhưng chưa được doanh nghiệp khai thác triệt để và hiệu quả.

Yêu cầu mới về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ được nhấn mạnh như một nhiệm vụ kinh tế để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước phù hợp bối cảnh thời đại. Bên cạnh đó, cũng không khó để nhận ra những yêu cầu cấp bách về nâng cao tính...

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập,...

Cội nguồn báo chí cách mạng Việt Nam

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn được soi đường bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh1 là một trong những cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.

Thay đổi về lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022.