Tăng cường phối hợp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Đó là nội dung chính của Hội nghị phối hợp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh năm 2023 diễn ra vào chiều 7/3/2023.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị, có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp các nội dung sẽ phối hợp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai trong năm 2023. 

Đồng chí Giàng Seo vần, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu định hướng nội dung hội nghị.

Theo đó, trong năm 2023, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn) thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh; tham gia, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện các chương trình, dự án gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. 

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án liên quan thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình MTQG năm 2023, như: kinh phí thực hiện một số tiểu dự án, mô hình trong xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn; thực hiện tiêu chí thu nhập, môi trường trong xây dựng nông thôn mới; giảm tình trạng tảo hôn tại vùng cao;… Đồng thời, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình MTQG .

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng 3 chương trình MTQG được triển khai rộng ở nhiều xã của tỉnh, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, có nhiều tiểu dự án, nhiều thành phần tham gia; nguồn vốn đầu tư lớn, phân cấp thực hiện nhiều… Do đó, kéo theo những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thời gian tới, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng triển khai thực hiện. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh làm tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội, nâng cao vai trò của ban thanh tra Nhân dân, các ban giám sát đầu tư cộng đồng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. 

 UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về hiệu quả triển khai 3 chương trình MTQG, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo tiến độ đề ra.

https://baolaocai.vn/bai-viet/365245-tang-cuong-phoi-hop-thuc-hien-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2023

Theo Trần Tuấn Ngọc/LCĐT

Tin Liên Quan

AFoCO tài trợ thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ Lâm sản ngoài gỗ” tại huyện Bảo Thắng

Huyện Bảo Thắng là 1 trong 2 địa điểm được lựa chọn để thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ; nhân rộng mô hình doanh nghiệp dựa trên cộng đồng ở Châu Á” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ.

Bảo Thắng tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Bảo Thắng tập trung khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiện, văn hóa xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường dự Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV

Ngày 28/5, huyện Văn Bàn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV, nhiệm kì 2024 - 2029.

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,34%, tiếp tục xu hướng tích cực

Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 5 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, nổi bật ở 3 lĩnh vực khai khoáng, chế biến - chế tạo, sản xuất phân phối điện.

Chuẩn bị tốt Kỳ họp lần thứ 19 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

Chiều 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 35.

Thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Trong 2 ngày (27 - 28/5), thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.