Bắc Hà và thành tựu mới, kỳ vọng mới

NGUYỄN DUY HÒA
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Bắc Hà đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của huyện trong những năm tới.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ huyện Bắc Hà chủ động xây dựng các chương trình, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Để đưa nghị quyết của huyện vào cuộc sống, trở thành động lực các phong trào thi đua trong hệ thống chính trị, Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo, tổ báo cáo viên cấp huyện triển khai nghị quyết; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XXIV của huyện, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra 11 đề án trọng tâm, 4 nghị quyết và 3 kế hoạch chuyên đề toàn khóa, trong đó đề ra những bước đi, mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các ngành phụ trách lĩnh vực. Trên cơ sở nghị quyết, đề án và chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc xây dựng nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy đã ban hành 20 chỉ thị, 13 nghị quyết và 6 kết luận chuyên đề trên các lĩnh vực - đây cũng là điểm nổi bật, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện.

Với chủ trương hướng mạnh vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Bắc Hà xác định tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là 1 trong 16 nội dung trọng tâm triển khai hướng về cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời ban hành các kết luận, nghị quyết chuyên đề nhằm tạo sự bứt phá, chuyển biến rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn có sự chuyển dịch phù hợp, hiệu quả hơn gắn với nhu cầu thị trường. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi chính hằng năm đều đạt và vượt kế hoạch; các cây trồng chủ lực hàng hóa như chè Shan tuyết, dược liệu, quế, cây ăn quả ôn đới... được mở rộng, phát huy hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 74 triệu đồng.

2.png
 

Sản xuất lâm nghiệp có sự chuyển mạnh sang lâm nghiệp xã hội; hiệu quả kinh tế rừng trồng mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân, đặc biệt là từ cây quế. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt nhiều kết quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện có thêm 17 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện đạt 21 sản phẩm…

7.png

Để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tăng thu ngân sách, huyện đã triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng để doanh nghiệp, người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngoài ngân sách và nguồn lực của xã hội đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch… Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 4.754 tỷ đồng.

10.png

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, khách du lịch.

11.png

Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng kỹ thuật nông thôn (giao thông, điện, thủy lợi, nước sinh hoạt) được quan tâm thực hiện, tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, bảo đảm an toàn và thuận tiện, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm thôn đạt 97,8%; có 98,4% hộ được sử dụng điện; 97% hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

4.png

Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối, Cốc Lầu, Nậm Đét, Bản Phố, Nậm Mòn), trong đó Tà Chải được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; có 7 thôn nông thôn mới, 7 thôn kiểu mẫu.

6.png
 

Với nhiều lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên và lịch sử văn hóa truyền thống, những năm qua, huyện đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch thông qua thực hiện hiệu quả đề án về phát triển văn hóa, du lịch huyện Bắc Hà, giai đoạn 2021 - 2025. Qua 3 năm thực hiện đề án, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng du lịch Bắc Hà từng bước khẳng định là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của huyện, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

12.png

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu về tỷ lệ gia đình văn hóa; xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu; thôn, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa; thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã... đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát triển. Đến nay, toàn huyện 55/61 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,2%.

8.png

Công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt nhiều kết quả. Chất lượng khám - chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng cao; thường xuyên tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn, nguy hiểm.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đạt những kết quả quan trọng. Công tác phát triển đảng viên hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, ngày càng nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 621 đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với thực tế; đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chính sách an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay Bắc Hà đã hoàn thành và vượt 21/40 chỉ tiêu; 16/40 chỉ tiêu đạt trên 70%; 2/40 chỉ tiêu đạt trên 50%; 1/40 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân trên 13%/năm, nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, hợp lý theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành dịch vụ. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 73,19 triệu đồng…

Thành tựu trên tất cả các lĩnh vực mà huyện Bắc Hà đạt được trong 3 năm qua sẽ góp phần củng cố thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hình ảnh: Viết Vinh
Trình bày:
 Khánh Ly

https://baolaocai.vn/bac-ha-voi-thanh-tuu-moi-ky-vong-moi-post379415.html

Theo Baolaocai.vn

Tin Liên Quan

AFoCO tài trợ thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ Lâm sản ngoài gỗ” tại huyện Bảo Thắng

Huyện Bảo Thắng là 1 trong 2 địa điểm được lựa chọn để thực hiện Dự án “Cải thiện sinh kế cộng đồng thông qua tăng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ; nhân rộng mô hình doanh nghiệp dựa trên cộng đồng ở Châu Á” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ.

Bảo Thắng tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Bảo Thắng tập trung khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiện, văn hóa xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường dự Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV

Ngày 28/5, huyện Văn Bàn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV, nhiệm kì 2024 - 2029.

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,34%, tiếp tục xu hướng tích cực

Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 5 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực, nổi bật ở 3 lĩnh vực khai khoáng, chế biến - chế tạo, sản xuất phân phối điện.

Chuẩn bị tốt Kỳ họp lần thứ 19 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

Chiều 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 35.

Thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

Trong 2 ngày (27 - 28/5), thành phố Lào Cai và huyện Si Ma Cai đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.