Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa “Ngày Biên phòng toàn dân”

Chiều 20/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương cán bộ, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn biên giới và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

2291.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá: Giai đoạn 2019 - 2024, Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Từ kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, nhận thức và ý thức của quần chúng Nhân dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực; mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh được củng cố, tăng cường. Các lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

2210.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài phát biểu khai mạc hội nghị.

5 năm qua, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ kinh phí trên 160 tỷ đồng cho nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng; đồng thời chỉ đạo, huy động trên 21 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai, thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động tham gia bảo vệ biên giới và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường các hoạt động hướng về biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại. Hằng năm, tiến hành sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

2286.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang biểu dương và ghi nhận những thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân thời gian qua.

2223.jpg
2229.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, không để tình huống xấu, bất ngờ xảy ra. Tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu và tham gia giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc biên giới.

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong tỉnh, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà Nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh nói chung và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia nói riêng; xây dựng biên giới phát triển toàn diện; đồng thời chăm lo xây dựng bộ đội biên phòng vững mạnh.

2285.jpg
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của toàn dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hướng vào 2 nhiệm vụ là xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đối với Bộ đội Biên phòng Lào Cai, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp công tác nghiệp vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời tham mưu cho tỉnh, cấp trên trong công tác lãnh, chỉ đạo bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

 
2296.jpg
Thừa ủy quyền, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ đội Biên phòng Lào Cai.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 1 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng 6 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng 43 tập thể, cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 - 2024 (ảnh dưới).

2313.jpg
2316.jpg
2321.jpg
2327.jpg
2330.jpg
 
2333.jpg
2336.jpg
2338.jpg
Theo Lan Hương - Nguyễn Thành Phú/baolaocai.vn

Tin Liên Quan

Khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chương trình mới, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và những khu vực còn nhiều khó khăn. Sau 3 năm triển khai,...

Chìa khóa phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Tổ chức thành công đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 10 - 11/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bát Xát tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8

Sáng 11/4, tại thành phố Lào Cai (Việt Nam) đã diễn ra Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông

3 tháng đầu năm 2024, Lào Cai đã triển khai đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Chiều 10/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.