Khắc ghi lời Bác dạy, Lào Cai vững bước đi lên

Năm 2020 đánh dấu sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cũng là chặng đường tròn 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (1958 - 2020). Đây cũng là năm bản lề để “về đích”, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hành những chỉ dẫn của Bác, 4 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai ra sức thi đua học tập và làm theo lời dạy của Bác, đạt được nhiều kết quả.

Hội thảo khoa học Lào Cai 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của việc học và làm theo Bác, hiểu rõ những giá trị và lợi ích chính trị to lớn của việc học Bác mang lại, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục, không ngắt quãng với phương châm chủ động, sáng tạo, lựa chọn một số khâu, một số việc có tính chất trọng tâm, có điểm nhấn, tạo ra sự chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội. Trước khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, Lào Cai là tỉnh sớm chỉ đạo ban hành một quy định riêng, quy định chi tiết, cụ thể yêu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ. Để tạo ra điểm nhấn, qua mỗi năm, Tỉnh ủy đều tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nổi bật như: Phát động Đợt thi đua đặc biệt với trọng tâm là nội dung “2 thạo, 3 đúng, 3 không” (2 thạo: thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn; 2 đúng: đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; 3 không: không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh) nhằm chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học “Lào Cai 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác.

Bên cạnh việc triển khai toàn diện các nội dung học và làm theo Bác, Tỉnh ủy lựa chọn một số khâu có tính chất đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội. Trước hết, đó là những đổi mới trong việc tổ chức học tập các chuyên đề hằng năm bằng cách mời chuyên gia cao cấp ở Trung ương truyền đạt kết hợp với truyền hình trực tiếp hoặc trực tuyến đến tận thôn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có điều kiện học tập, tiếp thu. Lào Cai cũng là một trong ít tỉnh trong cả nước thực hiện việc đánh giá, xếp loại việc học và làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân (theo mức tốt, chưa tốt) hằng tháng, 6 tháng và hằng năm đối với mọi cán bộ, đảng viên từ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đến thôn, bản, tổ dân phố.

Khắc ghi lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xuyên suốt đến cơ sở việc “Ghi danh” định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm những mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Với cách làm đó, trong 4 năm qua, Lào Cai đã ghi danh được hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, biểu dương, khen thưởng 914 tập thể và 5.760 cá nhân. Xuất phát từ chỉ dẫn của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, cấp ủy thực hiện kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với 1.046 tập thể và 4.310 cá nhân, trong đó Tỉnh ủy kiểm tra 14 tổ chức đảng và 14 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, không kể giờ, không chờ việc, khâu học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trong 4 năm qua, toàn tỉnh có 172.460 lượt cán bộ, đảng viên tự giác cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức (15,8% là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu); 41 thủ tục hành chính rườm rà từng bước được loại bỏ; hàng nghìn cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu tỉnh với Nhân dân và doanh nghiệp được thực hiện; 3.473 biên chế đã được tinh giản theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị... Trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình, cách làm hay, nhất là trong giai đoạn tỉnh cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19. Hàng nghìn người lao động từ Trung Quốc trở về được cách ly tập trung và chăm sóc ân cần, chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối; những cây “ATM gạo” tiếp tục là nguồn động viên lớn với người nghèo; giữa đại dịch, Lào Cai vẫn có cách làm sáng tạo để hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế... Và còn hơn 4.000 tấm gương bình dị mà cao quý trên nhiều lĩnh vực của tỉnh được ghi danh, tôn vinh và nhân rộng trong toàn tỉnh.

Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh báo công với Bác.

Việc học và làm theo Bác ở Lào Cai đã có những đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong 4 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh luôn đạt trên 10%; năm 2019 thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 nghìn tỷ đồng; 55/143 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 70,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 4,79%, hiện còn 11,46%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đạt và vượt…

Để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh thời gian tới tiếp tục đi vào nền nếp, tỉnh xác định tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nghiên cứu và vận dụng phù hợp với thực tế địa phương. Lựa chọn một số khâu trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tạo bước đột phá mới trong học và làm theo Bác. Trước hết, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu theo Quy định số 28 ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thống nhất giữa lời nói và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm thỏa đáng việc giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện đề án vị trí việc làm.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm dần, thấm lâu, in sâu trong trái tim, suy nghĩ, chuyển hóa thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Lào Cai.

Những kết quả trong 4 năm qua là sự phản chiếu những cố gắng, nỗ lực ban đầu của tỉnh Lào Cai. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện hứa với Bác tiếp tục ra sức thi đua, nỗ lực hơn nữa, tạo ra tiền đề vững chắc hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tiếp theo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

 

                                                                                             MAI ĐÌNH ĐỊNH
                                                                             Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

http://baolaocai.vn/chinh-tri/khac-ghi-loi-bac-day-lao-cai-vung-buoc-di-len-z1n20200519080842932.htm

Theo LCĐT

Tin Liên Quan

Chuyển biến tích cực từ việc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Sau 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà không cần phát hiện lỗi vi phạm ban đầu, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Lào Cai có những chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao...

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp

Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục với phiên giải trình chất vấn và trả lời chất vấn; nghe phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ 6 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, các tờ trình, giải đáp kiến nghị tại kỳ họp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020. Báo Lào Cai...

Những điểm nhấn trong nghiên cứu và sản xuất giống lúa lai ở Lào Cai

Được thành lập khi tỉnh Lào Cai tái lập, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai với 30 năm xây dựng và phát triển đã mang lại nhiều thành tựu trong sự nghiệp nghiên cứu, sản xuất nhiều giống cây trồng, đặc biệt là các giống lúa lai có năng suất cao, góp phần khẳng định vị thế là Trung tâm sản xuất, nhân...

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 9/7, tại Trung tâm hội nghị thành phố Lào Cai, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp lần thứ 14.

Lợi ích kép từ trồng rừng gỗ lớn

Việc trồng, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã đạt được lợi ích kép, vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa hạn chế xói mòn đất, bảo vệ môi trường sinh thái.