Quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 05/9/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nghị định gồm 3 Chương, 20 Điều, quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Theo đó, giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài; được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài; là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực đó.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp: thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết; thời hạn của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam...

Riêng với các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì phải có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nghị định cũng nêu rõ các quy định xác định vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động và nhà thầu như sau:

Với người sử dụng lao động (trừ nhà thầu), hàng năm có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với các vị trí công việc mà người lao động Việt Nam không đáp ứng được, báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho từng người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Với nhà thầu khi có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phải kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn của người lao động nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu trong hồ sơ mời thầu. Nghiêm cấm nhà thầu sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện các công việc mà người lao động Việt Nam có thể đáp ứng được, nhất là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng nghiệp vụ.

Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên (01 tháng đối với đề nghị tuyển dưới 500 người lao động Việt Nam) mà không giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình, nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng đưa ra các quy định trong việc cấp lại giấy phép lao động, thu hồi giấy phép lao động, trục xuất người lao động nước ngoài khi không có giấy phép lao động (hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2013./. 
Ánh Nguyễn

Tin Liên Quan

Hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 01/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong năm 2022

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV

Với 623 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980. Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

Xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Những năm gần đây, đất nước ta đã có sự thay đổi nhanh chóng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là giao lưu quốc tế trong thời đại 4.0. Ðiều ấy bên cạnh những thuận lợi đặt ra không ít thách thức khi một số giá trị cũ không còn phù hợp, việc du nhập những giá trị mới thiếu sự chọn...

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Lễ hội hoa Tam giác mạch "Sức sống cao nguyên đá"

Lễ hội Tam giác mạch "Sức sống cao nguyên đá" 2022 được tổ chức chu đáo với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú trải dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12 trên khắp vùng cao nguyên đá.