Lào Cai: Tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 gửi các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát triển văn hóa đọc tại trường học

Theo đó xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi trên cơ sở: kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng, đặc biệt gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo. Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/12), tham mưu cho UBND tỉnh có báo cáo về việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương theo quy định./.

Thu Giang

Tin Liên Quan

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ với 3 phương thức

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT.

Giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa

Đây là đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Du lịch Lào Cai phấn đấu là ngành kinh tế chủ đạo, động lực phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/8/2021 về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

8 nhiệm vụ trong năm học mới 2021 – 2022

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, nhấn mạnh là năm học toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lào Cai: quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thông qua Tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.