“Trên phải kịp thời, dưới phải chủ động” khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Đó là quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn từ nay đến năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến 3 cấp tỉnh – huyện – xã vào chiều 15/3.


Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Lào Cai; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Các chương trình MTQG đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm: Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Chương trình Giảm nghèo bền vững (GNBV); Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh hội nghị.

 

Về chương trình MTQG xây dựng NTM, tính đến hết năm 2021, tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị cấp huyện là thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng đạt chuẩn NTM; có 62/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dự kiến tổng số vốn để thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 6.533 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư: 3.376 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 3.157 tỷ đồng)

Để thực hiện các mục tiêu các chương trình MTQG, tỉnh đã kiện toàn công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các địa phương, xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành, quy chế quản lý, quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình.

Riêng trong năm 2021, tỉnh Lào Cai đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2025) là hơn 3.900 tỷ đồng.

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư vào cuối năm 2021 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 19/10/2021. Tương tự như vậy, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022, vì vậy hiện 2 chương trình này mới chỉ đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Việc thực hiện đồng bộ các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu cao nhất là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống mọi mặt cho cư dân nông thôn. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 là 4,5%, tương đương với khoảng 8.000 hộ thoát nghèo mỗi năm.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chương trình MTQG năm 2021, kế hoạch thực hiện trong năm 2022 và một số khó khăn, vướng mắc, nêu đề xuất, kiến nghị cùng các giải pháp để triển khai có hiệu quả 3 chương trình MTQG trong năm 2022 và giai đoạn tới.

Đồng chí Vũ Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo các cấp trong triển khai 3 chương trình MTQG. Đồng chí cho rằng việc triển khai đã có sự lồng ghép hợp lý và đạt được những kết quả bước đầu. Đồng chí Vũ Xuân Cường khẳng định, quan điểm của tỉnh là xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm, trong đó xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hết sức quan trọng. Trong năm 2022, trước hết, khi nguồn vốn đã được xác định, các địa phương cần có sự chuẩn bị dài hơi, chi tiết, cụ thể để đón nhận nguồn lực rất lớn này. Nguồn vốn cần được phân bổ theo nguyên tắc cân đối ngân sách, lồng ghép các dự án khi có cùng nội dung, nhiệm vụ để tránh chồng chéo, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản; phạm vi triển khai cố gắng không trùng lắp, chồng chéo. Các địa phương cũng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho người dân tham gia, kiểm tra, giám sát…

Đồng chí Trịnh Xuân Trường phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo và các địa phương thực sự tích cực, chủ động, nghiên cứu kỹ 3 chương trình MTQG, khẩn trương xác định nhiệm vụ thực hiện; trong tháng 3 các ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phải tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình. Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phải hiểu, tránh bị động khi thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu quan điểm chỉ đạo: “trên phải kịp thời, dưới phải chủ động” khi thực hiện các chương trình MTQG, “đi cùng và đi trước”, không nên chờ đợi nguồn vốn, kế hoạch cụ thể từ cấp trên rồi mới triển khai. Ban chỉ đạo tỉnh cần hoàn thành và ban hành kế hoạch 5 năm; riêng kế hoạch năm 2022 phải ban hành ngay sau hội nghị này. Việc triển khai các nội dung liên quan đến 3 chương trình MTQG cần xác định rõ nguồn lực, địa bàn, phạm vi, đối tượng để rà soát, đầu tư… đảm bảo hiệu quả thực chất.

https://baolaocai.vn/bai-viet/354069-tren-phai-kip-thoi-duoi-phai-chu-dong-khi-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia

theo LCĐT

Tin Liên Quan

Phát động cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tỉnh Lào Cai năm 2022

Nhằm phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia, chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị, cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị tỉnh Lào Cai năm 2022 sẽ được phát động trong phạm vi toàn tỉnh.

Lan tỏa “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”

“Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh” là mô hình điểm đầu tiên trong tỉnh được các cấp hội phụ nữ huyện Bảo Thắng triển khai thực hiện từ cuối năm 2021. Đây là cách làm mới của hội viên phụ nữ huyện Bảo Thắng trong triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mục tiêu là mỗi gia...

Đổi thay ở vùng quê cách mạng

Những ngày cuối tháng 4, khắp các thôn, bản của người Tày xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt là dịp các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa - Du lịch huyện...

Xã Xuân Thượng đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh

Sáng 25/4, huyện Bảo Yên tổ chức lễ công bố xã Xuân Thượng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 và công nhận động Tiên Cảnh là danh thắng cấp tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp theo thế mạnh vùng

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong tỉnh đang tập trung phát triển nông nghiệp theo thế mạnh của vùng, hướng tới mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất đạt khoảng 5,5%/năm.

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là một trong những mục tiêu được đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt.