Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 thành công tốt đẹp

Tiếp theo chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về 8 báo cáo và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết 19-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện” và tình hình thực tế để ban hành chương trình công tác. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền gắn với thường xuyên đôn đốc, trực tiếp kiểm tra, tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương để thúc đẩy việc thực hiện, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của các cấp ủy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin…

Do đó, tình hình kinh tế - xã hội dần được phục hồi; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP ước đạt 7,14%; sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp duy trì ổn định, thương mại, dịch vụ có xu hướng phục hồi, du lịch diễn ra sôi động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, an sinh xã hội đảm bảo; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường…

Trong phần thảo luận tại tổ và tại hội trường, các đại biểu nêu nhiều ý kiến đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng tình với những hạn chế nêu trong báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đó là: Kế hoạch của một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát thực tiễn; tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị có biểu hiện chùng xuống. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu đạt thấp; tiến độ xây dựng các dự án, công trình, quy hoạch trọng điểm, quan trọng của tỉnh còn chậm…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đặc biệt, các đại biểu nêu nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm. Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, đại biểu đồng ý không điều chỉnh các mục tiêu đã đề ra; tăng thu ngân sách thêm 500 tỷ đồng, từ 9.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. Để hoàn thành các chỉ tiêu của năm, các đại biểu đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, đó là phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm trên 12%, công nghiệp tăng trên 18%, xây dựng tăng trên 13%, dịch vụ tăng trên 9%...

Đại biểu cũng có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, đối ngoại, việc thực hiện một số nghị quyết của Tỉnh ủy; đầu tư công và một số bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Một số đại biểu lo lắng về tình hình an ninh, trật tự, bởi tội phạm ma túy gia tăng mạnh, số lượng, quy mô lớn, đối tượng ngày càng trẻ hóa, tình hình tội phạm phức tạp... đề nghị cần có giải pháp kiềm chế, đẩy lùi...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, sau 1 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội, dung chương trình đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017 - 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là những chỉ tiêu, mục tiêu còn thấp, khó khăn. Trọng tâm là tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án “Xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc" báo cáo Trung ương; chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình đón tiếp lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm việc với tỉnh Lào Cai về triển khai Nghị quyết 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị gắn với xúc tiến đầu tư vùng; khởi công xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa; báo cáo xây dựng khu hợp tác kinh tế cửa khẩu, quy hoạch xây dựng chung khu du lịch Sa Pa; ban hành mới các chỉ thị, nghị quyết, quy định theo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh theo phương châm nhạy bén, linh hoạt, kịp thời; gắn liền với việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch, công trình, dự án lớn, quan trọng của tỉnh. Đối với công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của mô hình công tác tuyên vận, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; thực hiện tốt công tác thông tin, định hướng dư luận xã hội; tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ và Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017 - 2021.
Trao Bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, đã công bố quyết định khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017 - 2021, gồm: Tặng Cờ cho 1 tổ chức cơ sở đảng, tặng Bằng khen cho 4 tổ chức cơ sở đảng, 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 52 đảng viên; tặng Bằng khen cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Theo Thành Phú/LCĐT

Tin Liên Quan

Chặng đường vẻ vang

Ngày 12/11/1946, Lào Cai được giải phóng khỏi ách Quốc dân đảng. Trong bối cảnh cách mạng còn non trẻ, phía Tây giặc Pháp còn chiếm đóng, phía Bắc quân Tưởng dòm ngó, bọn thổ ty hoạt động chống đối ở khắp nơi, việc xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ, trong đó có lực lượng công an là việc cấp bách.

Chủ động ứng phó với bão số 2 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của Bão số 2, dự báo từ đêm ngày 10-12/8/2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng; lượng mưa phổ biến từ 60-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt...

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025: 100% các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Đó là mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022- 2030.

Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Pô

Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Lào Cai, ngày 10/8, Đoàn công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã đến thăm và dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung (Bát Xát).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

Lào Cai: Phấn đấu 100% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử năm 2022

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND đưa sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lào Cai lên sàn thương mại điện tử giai đoạn 2022- 2025 và năm 2022.