Lào Cai: Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành giáo dục; bám sát chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao giáo dục và đào tạo”.

Chủ đề năm học của ngành giáo dục tỉnh Lào Cai: “Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học hạnh phúc; đổi mới và hội nhập”. Theo đó, toàn tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám biểu diễn văn nghệ ngày tựu trường. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền và tổ chức thực hiện sáng tạo các nghị quyết, đề án, kết luận quan trọng về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh... Tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến; thực hiện tốt “10 lời hứa nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác”.

Tổ chức thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Chương trình “Giáo dục cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác quản lý giáo dục với phương châm chủ động, tích cực trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, cụ thể và tập trung cho cơ sở; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; các biện pháp tạo động lực, cơ hội cho đội ngũ phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá giáo viên đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm khích lệ, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu công khai, dân chủ các hoạt động của  nhà trường;  tổ chức tốt công tác tư vấn, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh và nhân dân; tăng cường công tác phản biện xã hội, giải trình, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác giáo  dục.

Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; phát triển quy mô giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Tham mưu hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh (tích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050); tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học, phòng học bộ môn đảm bảo dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra rà soát cơ sở cơ sở vật chất trường, lớp học để khắc phục, xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, phát sinh; tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông. Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi ở những nơi có điều kiện, duy trì tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Lào Cai hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập.

Triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cấp tiểu học; lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp trung học cơ sở; lớp 10 và lớp 11 cấp trung học phổ thông. Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học lớp 5, lớp 12 chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo hướng tinh giản,  phù hợp và tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục triển khai  có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục; nhân rộng mô hình giáo dục STEM, dạy học song ngữ trong các cơ sở giáo dục có điều kiện; xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển  kinh  tế - xã hội và nhu cầu thị trường lao động.

Tập trung nâng cao chất lượng, tăng số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú để các trường này thực sự trở thành nòng cốt của giáo dục vùng cao. Tiếp tục triển khai  hiệu  quảcác mô hình “Học sinh bán trú tựquản-giúp nhau cùng tiến  bộ”; “Trường bán trú  dân nuôi-Lương thực cho em”... Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025”; Đề án Phát triển trường trung học phổ thông Chuyên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 nhằm tạo nguồn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở 100% xã, phường, thị trấn; đảm bảo chất lượng thực chất đối với công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì số lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục. Triển khai thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi theo kế hoạch. Đa dạng hoá nội dung chương trình tạo điều kiện cho người dân được học tập liên  tục, suốt đời. Triển khai  thực hiện đồng bộ, hiệu  quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày  25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục đào tạo…

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui (Ảnh minh hoạ)

Tích cực triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM, giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 115/KH-SGD&ĐT ngày 30/6/2021 về triển khai Chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2025. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật ở các trường có điều kiện; tiếp tục đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tăng cường hợp tác hội nhập quốc tế trong giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài và hoạt động tư vấn du học.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành; tăng cường công tác truyền thông giáo dục; chủ động thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm để xã hội, Nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành giáo dục...

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị này; giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Ngọc Quyên

Tin Liên Quan

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa “Ngày Biên phòng toàn dân”

Chiều 20/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương cán bộ, bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Thị xã Sa Pa và thành phố Hội An chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch

Sáng 19/2, tại thị xã Sa Pa, lãnh đạo thị xã Sa (Lào Cai) và thành phố Hội An (Quảng Nam) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển du lịch.

Đột phá trong công tác huy động vốn trên địa bàn

Năm 2023, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, doanh nghiệp phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản trầm lắng… nhưng lại là năm hoạt động ngân hàng trên địa bàn đạt nhiều kết quả, đặc...

Đổi thay nơi vùng biên

Vượt qua quá khứ đau thương, mất mát 45 năm về trước, Nhân dân các dân tộc sinh sống nơi biên cương của Tổ quốc tại Lào Cai đã và đang ra sức thi đua sản xuất, nỗ lực phát triển kinh tế.

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại Sa Pa

Trước đây, tại phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa), một số hộ vẫn giữ một vài tập tục ảnh hưởng đến việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư lâu đời. Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cụ thể bằng việc vận động người dân cải tạo tập tục lạc hậu ra đời. Cấp ủy đảng,...

Du khách ùn ùn đổ về đền Bảo Hà - phương tiện nối đuôi nhau trên Quốc lộ 279

Trong hai ngày nghỉ cuối tuần (17 và 18/2), sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, du khách đến chiêm bái đền Bảo Hà (Bảo Yên) và đền Cô Tân An (Văn Bàn) tăng đột biến khiến giao thông đoạn Quốc lộ 279 từ nút giao IC16 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đi xã Tân An đến trung tâm xã Bảo Hà nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc cục...