Tỉnh ủy Lào Cai quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Sáng nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI).
Hội nghị được truyền hình trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh Lào Cai, mà còn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, kết luận; trao đổi, giải đáp những vấn đề để thống nhất về nhận thức. Bên cạnh nhiệm vụ học tập, nghiên cứu các nghị quyết, kết luận phục vụ công tác lãnh đạo, mỗi đồng chí cần nắm vững, hiểu sâu để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và cần nghiêm túc liên hệ, kiểm điểm, vận dụng những quan điểm của Đảng vào thực tiễn của tỉnh nói chung, từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị nói riêng.
Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo Kết luận số 49 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; thông báo kết quả kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của Bộ Chính trị theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong hai ngày (30 và 31/1). Các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), gồm: Nghị quyết số 20 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Kết luận số 50 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận số 51 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
(theo LCĐT)

Tin Liên Quan

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Thắm đượm nghĩa tình

Mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân

Từ trung tâm xã Tả Thàng (Mường Khương) phóng tầm mắt về phía xa, bên kia thung lũng sông Chảy là xã Nàn Sín (Si Ma Cai) và Hoàng Thu Phố (Bắc Hà). Điểm kết nối 3 xã thuộc 3 huyện 30a là địa danh thác Mới, theo người dân địa phương, trước khi thủy điện dâng nước, đoạn sông Chảy qua đây là một thác nước...

Lào Cai: Xây dựng văn hóa giao thông gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

6 tháng đầu năm, Lào Cai đã chủ động triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm phục vụ tốt lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày 04/8, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã có Công văn số 3571/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa

Ngày 4/8/2022, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức BOT.