Lào Cai triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013

UBND tỉnh Lào Cai mới ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, kế hoạch bao gồm 8 nội dung chính là: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo Luật đất đai năm 2013; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục dự án phải thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; kiện toàn bộ máy tổ chức ngành tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thiết lập hệ thống sổ địa chính, bản đồ địa chính thống nhất và đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Ngoài ra, để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, có liên quan tổ chức thực hiện; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tin đẩy đủ, kịp thời về Luật Đất đai năm 2013; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Chủ tịch nước công bố tại Sắc lệnh số 22/2013/L-CTN ngày 09/12/2013 gồm 14 chương, 212 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014./.
Thu Hương

Tin Liên Quan

Lào Cai: Quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Thời gian qua, trật tự, an toàn giao thông trong học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn biến phức tạp. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình hình đó, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII

Ngày 9/4/2024, Tỉnh ủy ban hành các quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phụ nữ Lào Cai rạng rỡ trong trang phục truyền thống

Lào Cai là mảnh đất có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống. Sự đa sắc màu đó đã tạo nên bức tranh văn hóa ấn tượng và một trong số đó là trang phục truyền thống. Những người phụ nữ của đồng bào các dân tộc ở Lào Cai vẫn luôn tự hào, gìn giữ và tỏa sáng với trang phục truyền thống của dân tộc...

Khơi dậy nội lực và khát vọng vươn lên trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một chương trình mới, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và những khu vực còn nhiều khó khăn. Sau 3 năm triển khai,...

Chìa khóa phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

Tổ chức thành công đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 10 - 11/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bát Xát tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.