Si Ma Cai: Hiệu quả từ công tác giảm nghèo bền vững

Trên cơ sở 4 chương trình và 12 đề án trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, cùng với các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, Chương trình MTQG nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, huyện Si Ma Cai đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Huyện đã tập trung khai thác những mặt lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Xác định quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp và chăn nuôi phù hợp với từng địa bàn xã theo hướng tập trung sản xuất cây lương thực thực phẩm: Lúa, ngô, đậu tương, rau trái vụ; cây ăn quả ôn đới: Mận tả van, Lê tai nung; cây dược liệu: Tam thất, Sa nhân tím,… và khuyến khích chăn nuôi đại gia súc. Đặc biệt, huyện đã ưu tiên gần 70% nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn để giảm nghèo.

Chăn nuôi đại gia súc mở ra hướng thoát nghèo cho người dân Si Ma Cai.

Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của huyện tiếp tục có nhiều đổi mới, cơ cấu các ngành kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, tích cực và hiệu quả. Nông nghiệp nông thôn từng bước phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, các ngành nghề dịch vụ có bước chuyển dịch tích cực theo hướng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống nhân dân tốt hơn. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và dịch vụ xã hội phát triển, nhất là ở vùng nông thôn, hệ thống đường giao thông tới trung tâm xã và liên thôn được bê tông hóa; điện lưới, phát thanh, truyền hình mở rộng diện bao phủ, trạm y tế, trường lớp học được đầu tư nâng cấp khang trang và kiên cố hóa. Các điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, hưởng thụ văn hóa và hệ thống dịch vụ xã hội của người dân được nâng lên. Đó là những yếu tố quan trọng, có tính quyết định để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 57% năm 2015, xuống còn 12,35 %, năm 2020, giảm bình quân trên 10%/năm. 100% hộ nghèo và người  dân tộc thiểu số được mua  bảo hiểm y tế, 100% học sinh nghèo là dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện nghèo được miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường lớp, được hỗ trợ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Hết năm 2020, huyện Si Ma Cai đã có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được kết quả trên, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp và áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo như: Chính sách ưu đãi cho vay hộ nghèo; chính sách khuyến nông và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề; chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo, hỗ trợ y tế, hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo; xây dựng các mô hình xoá đói giảm nghèo; hỗ trợ dạy nghề,... giúp nhân dân thoát nghèo nhanh và từng bước bền vững.
Mặc dù đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo, nhưng một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của huyện Si Ma Cai là số hộ cận nghèo cao và có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết năm 2020, toàn huyện có 1.539 hộ cận nghèo, chiếm 20,14%, tăng 8,48% so với năm 2019. Nguyên nhân là nhiều hộ nông dân chưa thực sự nỗ lực trong sản xuất, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Một số hộ được vay vốn nhưng lại thiếu kiến thức, không có kinh nghiệm phát triển kinh tế, nên việc sử dụng đồng vốn chưa hiệu quả.

Trong thời gian tới, huyện Si Ma Cai quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là quan tâm đến đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Theo đó, huyện sẽ tập trung phát triển sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ; từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao dân trí; bảo vệ tốt môi trường sinh thái. Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 - 40 triệu đồng/người/năm", từng bước đưa huyện Si Ma Cai trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo các huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai./.

 

 

Trần Nhung

Tin Liên Quan

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

Ngày 25/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

Quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 22/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 1063/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh Lào Cai.  

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 12/4/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND banh hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.