Ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở, đối với người cán bộ, “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác”.
Lại một lần nữa, lần thứ 83, chúng ta đón ngày sinh nhật Đảng với biết bao trân trọng, suy tư: Ngày Đảng sinh là ngày ở một địa điểm xa Tổ quốc: “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/Không quê hương, sương gió tơi bời/Đảng ta sinh ở trên đời/Như hòn máu đỏ, nên người hôm nay”.

Những dòng thơ đầy hình ảnh xúc động nhắc lại cái thời Đảng ra đời trong hoàn cảnh nước mất nhà tan mà đến khi 15 tuổi đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa thành công, tháng 8/1945, chấm dứt giai đoạn hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân, dựng lên được một chế độ dân chủ cộng hòa tốt đẹp, rồi liên tiếp lãnh đạo toàn dân chiến đấu giữ nước, thắng hai đế quốc, đã chiến thắng Điện Biên “chấn động địa cầu” năm 1954 lại chiến thắng vĩ đại “Điện Biên Phủ trên không” làm kinh ngạc thế giới năm 1972, tạo tiền đề cho thắng lợi cuối cùng năm 1975, hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thu trọn non sông về một mối.


Mỗi người dân Việt Nam có quyền tự hào về Đảng của mình, khi nhìn rõ quá khứ oanh liệt của Đảng. Với quá khứ hào hùng, hành trang của những ngày hôm qua và hôm nay, chúng ta đang từng bước tiến vững chắc tới tương lai.

Trước đây, trong sự nghiệp chống đế quốc thực dân, có những đảng viên “không sợ tù gông, chấp súng gươm”, dù lên “đoạn đầu đài” vẫn nhắn các đồng chí ở lại “hãy giữ vững ý chí chiến đấu”.

Nay trong xây dựng và bảo vệ đất nước, trước sự vận hành của kinh tế thị trường, bên cạnh rất nhiều cán bộ, đảng viên ta mẫu mực, nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng giản dị, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, tận tụy hy sinh phục vụ Tổ quốc và nhân dân, được nhân dân tin tưởng… thì cũng đang tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về chính trị, tư tưởng và lối sống.

Có đảng viên chưa nêu cao được phẩm chất của đảng viên trước quần chúng, chưa đi đầu trong mọi phong trào, chưa thực hiện được khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Có đảng viên còn vi phạm những điều đảng viên không được làm, tự mình làm mất uy tín trước quần chúng, không phát huy được tác dụng của Đảng trong nhân dân.

Trong buổi khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Dân, Chính, Đảng ở cơ quan Trung ương ngày 6/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Nhiều đảng viên, cán bộ không giữ đúng kỷ luật của chính quyền, của cơ quan, đoàn thể, nhân dân… tưởng là đảng viên thì muốn làm trời làm đất gì thì làm… Không biết giữ đoàn kết giữa trong và ngoài đảng, thành ra chia rẽ”.
Người còn nhấn mạnh: “Đảng không phải là nhóm để tranh địa vị, tranh tước lộc”. Người cũng đã nhắc nhở, đối với người cán bộ, “chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác”.

Đánh thắng được tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong lòng mình, người cán bộ sẽ có sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi vướng mắc, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì dân, vì nước.
Đến với lớp chỉnh Đảng Trung ương Khóa III, Bác Hồ căn dặn thêm: “Các cô, các chú đều là đảng viên, cán bộ tham gia gánh vác nhiệm vụ cải tạo xã hội, làm cho nước nhà tốt đẹp hơn… Muốn làm được thì tự mình phải cải tạo mình trước, sửa chữa khuyết diểm, phát huy ưu điểm thật thà kiểm thảo, nhờ anh em, quần chúng phê bình.

Những người bị phê bình, cán bộ hoặc cơ quan, thì phải thật thà tự kiểm thảo trước quần chúng (đăng lên báo), phải quyết tâm sửa chữa. Đè nén phê bình hoặc phớt lờ phê bình, cũng là tội lỗi”.

Nếu không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh, không thể là một đảng cách mạng chân chính, hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn cảnh báo (tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào tháng 12/2011), phải: Cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, về vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại… Một khi cán bộ, đảng viên sa vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân thì đồng nghĩa với việc họ đã và đang làm biến chất, suy thoái Đảng.

Do đó, đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ những căn bệnh phát sinh từ chủ nghĩa cá nhân sẽ giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đây là yêu cầu hết sức cấp thiết.
Ở vị trí chính quyền, người đảng viên mắc khuyết điểm, cá nhân chủ nghĩa sẽ đi tới chỗ làm việc tùy tiện, không theo pháp luật nhà nước, chỉ nhằm lợi ích của riêng mình, duy trì quyền lực bằng bè phái tạo đa số, phá hoại sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, làm suy yếu sức mạnh của tổ chức Đảng và chính quyền.

Những đảng viên làm việc theo lợi ích nhóm sẽ thi hành những quyết sách, thực hiện những dự án có lợi riêng cho nhóm mình, gây hại cho sự phát triển của đất nước.

Thời gian qua, tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa đã làm suy yếu sự quản lý theo ngành dọc từ Trung ương. Kế hoạch nhà nước vạch ra những phương án kiến thiết đất nước để phát huy ưu thế phát triển ngành nghề của từng vùng theo đặc điểm riêng biệt, không phải vùng nào cũng phát triển đồng bộ như vùng nào. Nhưng trong thực tế, chúng ta đã thấy các địa phương đua nhau cùng làm xi măng lò đứng, đua nhau cùng làm thủy điện, cùng đào đất tìm sắt, tìm vàng để đi đến hậu quả là bản đồ đất đai, rừng đầu nguồn, môi trường bị ảnh hưởng. Cơ chế nhà nước ta không mạnh chính là do sự không ăn khớp giữ quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Nguyên tắc này cần phải được minh định và tuân thủ chặt chẽ thì nước ta mới có được một chính quyền mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phát biểu với cử tri quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng chiều ngày 4/12/2012 đã nói: “Bản chất của lợi ích nhóm là một nhóm có quyền lực và vị thế nhất định câu kết với nhau để mưu cầu lợi ích cho các thành viên trong nhóm, nhưng lợi ích này đi ngược lại với lợi ích quốc gia, ảnh hưởng không tốt đến lợi ích chính đáng của đại đa số người dân.”

Thủ tướng khẳng định sẽ kiên quyết ngăn chặn lợi ích nhóm để bảo đảm công bằng xã hội.

Trong thông điệp đầu năm mới 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ, “cán bộ công chức phải nhận thức rõ trong mối quan hệ công vụ, người dân là chủ thể quyền còn cán bộ công chức là người thực thi trách nhiệm, là người phục vụ dân. Các bộ ngành, địa phương phải giám sát chặt việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ công chức thuộc ngành, địa phương mình”.

Có như thế, mới chấm dứt được tệ xin – cho, mới bảo đảm được quyền làm chủ của công dân, mới thực sự xây dựng được một chính quyền làm dịch vụ tốt cho dân, một chính quyền do dân, vì dân./.
(theo VOV.vn)

Tin Liên Quan

Sự kiện “Tuần Văn hoá – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Từ ngày 27/4 - 3/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024.

Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1005/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu: Quân và dân Khu Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tây Bắc là địa bàn chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh. Nhân dân Tây Bắc có truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường. Khu Tây Bắc được thành lập ngày 17/7/1952, gồm bốn tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, với diện tích 44.300 km2, dân số 440 nghìn người.

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử, tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cả nước; biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đồng...

Viettel khai trương Trung tâm dữ liệu có công suất tiêu thụ điện 30MW

Đây là Trung tâm dữ liệu (DC) thứ 14 của Viettel và là DC đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế công suất cao, với 60.000 máy chủ, 2.400 rack, 21.000m2 mặt sàn, tổng công suất điện 30MW.